Novinka

Konference mezinárodní daňové optimalizace - ZÁZNAM KONFERENCE

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ produktu
Online

ZÁZNAM Z KONFERENCE KONANÉ 15. 5. 2024

Navazujeme na předchozí 3 úspěšné ročníky konference k transferovým cenám a zveme vás na obsahově výrazně rozšířenou konferenci Mezinárodní daňové optimalizace.

Nejen nedávno schválený konsolidační balíček přispěl ke zpřísnění pravidel pro možné daňové optimalizace.

Kde je hranice mezi legitimní daňovou optimalizací a daňovým trestným činem? Jak vnímají mezinárodní daňovou optimalizaci zákonodárci, správci daně a daňoví poradci? 

 To a mnohem víc se dozvíte na naší konferenci!

OBSAH KONFERENCE

Nejen nedávno schválený konsolidační balíček přispěl ke zpřísnění pravidel pro možné daňové optimalizace. Evropská unie spolu s národními státy neustále omezují prostor pro legální daňové praktiky, kterou mohou společnosti využívat pro snížení své daňové povinnosti. Kde je hranice mezi legitimní daňovou optimalizací a daňovým trestným činem? Jak vnímají mezinárodní daňovou optimalizaci zákonodárci, správci daně a daňoví poradci? Zúčastněte se naší jedinečné konference!

CÍL KONFERENCE

Cílem konference je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky daňových optimalizací. Během konference budeme diskutovat, kde se nachází hranice mezi legální optimalizací a zakázaným daňovým únikem. V dopolední části se během odborných prezentací seznámíte s platnou legislativou v této oblasti a související judikaturou. Během odpoledne pak bude následovat moderovaná diskuse, během které můžete našim panelistům klást otázky z publika.

Konferencí vás (nejen) v roli moderátora provede Michal Jelínek, partner V4 Group CZ.

ČASOVÁ DOTACE

5 hodin

PROGRAM

Hranice mezi legální daňovou optimalizací a daňovým únikem

Michal Jelínek
Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a tzv. „treaty shopping“ (aktuální vývoj, mezinárodní iniciativy) Jiří Kostohryz 
Zkušenosti finanční správy z daňových kontrol  Ludmila Klimešová 
Postup finančních úřadů při kontrolách mezinárodní daňové problematiky Alena Wágner Dugová 

Moderovaná diskuse s dotazy z publika

Témata diskuze:

-Agresivní daňové optimalizace

- Apple case: Jak jedna z největších technologických firem optimalizovala své daně v EU

- Limit na osvobození od daně při prodeji společností od 2025

- Omezení uznatelnosti při nákupu aut nad 2 mil Kč

- Holdingové struktury v ČR


Moderuje a diskutuje: Michal Jelínek

Diskutující: Ludmila Klimešová, Jiří Kostohryz, Mikuláš Ferjenčík, Alena Wágner Dugová 

 

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

Hranice mezi legální daňovou optimalizací a daňovým únikem, Michal Jelínek

 • Daňové struktury využívané v českém daňovém prostředí
 • Vliv evropských směrnic na daňové plánování
 • Role transferových cen
 • Obvyklé chyby v daňově-optimalizačních strukturách
 • Apple case

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a tzv. „treaty shopping“ (aktuální vývoj, mezinárodní iniciativy), Jiří Kostohryz 

 • problematika "treaty shopping" (Directive shopping)
 • podmínky nároku na výhody ze smluv o zamezení dvojímu zdanění (K čemu jsou a k čemu nejsou určeny smlouvy o zamezení dvojímu zdanění?)
 • změny vyvolané projektem BEPS (Base erosion and profit shifting)
 • aktuální vývoj OECD/OSN modelových smluv o zamezení dvojímu zdanění
 • přístup ČR ke sjednávání nových (renegociaci stávajících) smluv o zamezení dvojímu zdanění
 • iniciativy EU

Postup finančních úřadů při kontrolách mezinárodní daňové problematiky, Alena Wágner Dugová

 • Spolupráce finančních úřadů – výměna informací, mezinárodní dožádání, práce s daty
 • Souběžná daňová kontrola
 • Důkazní prostředky v rámci mezinárodní problematiky
 • Souvisloti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty
 • Neprokazané služby ze zahraničí a podání trestního oznámení

 

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Jelínek, Ph.D. – partner V4 Group

Michal Jelínek se věnuje problematice od roku 2006, když působil v mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young. Od roku 2012, kdy mimo jiné ukončil doktorské studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze, působí jako vedoucí partner v poradenské skupině V4 Group zodpovědný za oblast zdanění a účetnictví. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti daní a účetnictví. Přednáší pro českou i slovenskou komoru daňových poradců. Občasně přednáší na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB-TUO).

Ing. Jiří Kostohryz, LL.M. – oddělení Mezinárodního zdaňování Ministerstva financí

Získal magisterský titul na VŠE v Praze v oboru Zdanění a daňová politika a rovněž LL.M. v oboru mezinárodního daňového práva na WU ve Vídni. Má více než 10 let zkušeností s poradenstvím v daňových záležitostech v soukromém (certifikovaný daňový poradce v ČR) i veřejném sektoru (včetně Evropské komise). V současné době působí na Ministerstvu financí ČR v oddělení Mezinárodního zdaňování, kde se věnuje primárně problematice smluv o zamezení dvojímu zdanění. V rámci řady výzkumných a pedagogických aktivit spolupracuje s VŠE v Praze či Právnickou fakultou UK.

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA – Specializovaný finanční úřad

Ludmila Klimešová se jako významná odbornice věnuje daňové problematice ve strukturách Finanční správy České republiky více než 18 let. Od roku 2012 působí na Specializovaném finančním úřadě v Praze, který je úřadem pro správu daně vybraných podniků. Spolupracuje jako lektorka s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul profesního vzdělávání MBA a LL. M, nazvaný Daňová optimalizace. Lektoruje i další odborné daňové semináře pro veřejnost.

Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová je senior manažerka v oddělení zaměřeném na správu daní a daňové litigace v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Je specialistkou na daňová řízení a daňové litigace, zejména na daňové kontroly, žaloby a vymáhání pohledávek. Má zkušenosti s poskytováním služeb mezinárodním i českým společnostem a veřejným subjektům a má bohaté zkušenosti s poskytováním daňového poradenství a zastupováním klientů při daňových litigacích, jak v mezinárodní problematice, tak v tuzemských případech. Alena je daňovou poradkyní ve své praxi řeší často případy s mezinárodním přesahem (např. souběžné daňové kontroly, mezinárodní spolupráce v oblasti daní).

Bc. Mikuláš Ferjenčík – daňový expert Pirátské strany

Po maturitě na gymnáziu v Přelouči a britské Brentwood School v Essexu vystudoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Před vstupem do politiky pracoval v oblasti interních auditů nebo jako překladatel. Následně působil v Pražském zastupitelstvu a později jako poslanec Poslanecké sněmovny, kde byl členem rozpočtového výboru. Jeho činnost v rámci sněmovny se zaměřovala mimo jiné na prosazení legislativy omezující daňové úniky a agresivní daňové strategie.

 

PARTNER KONFERENCE

Cena zahrnuje:

 • Záznam konference
 • Elektronický certifikát v případě zájmu

Související produkty

Žádné související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.