Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienkach územných celkov Slovenskej republiky

Ke stažení


Typ publikace
monografie

Datum vydání
5/2016

Vazba
brožovaná

Počet stran
136

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7552-226-9

Monografia sa zaoberá problematikou merania bezpečnosti občanov v územných celkoch Slovenskej republiky. Prináša nový pohľad na problematiku identifikácie, určovania, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov posudzujúcich úroveň bezpečnosti občanov v špecifických podmienkach vymedzených územných celkov. Obsah monografie začína prehľadom o faktoroch ovplyvňujúcich bezpečnosť občanov, pokračuje cez ich priame a nepriame pozorovanie, zisťovanie aktuálnej úrovne a sledovanie vzájomných závislostí. Navrhuje vlastné riešenia a verifikuje ich funkčnosť a uplatniteľnosť tak v teórii, ako aj v praxi. Súčasťou interpretácie dosiahnutých výsledkov je posúdenie a diskusia k predmetnej problematike z hľadiska odporúčaní širšieho využitia dosiahnutých výstupov. Práca svojím spracovaním v jednotlivých kapitolách poskytuje ucelený obraz nielen o formovaní postavenia a úloh občana v bezpečnostnom systéme obce, ale aj o možnostiach merania a potenciálneho ovplyvnenia bezpečnostného prostredia človeka.

Knihu můžete zakoupit zde: www.wolterskluwer.sk

Související produkty

Žádné související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.