Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Autorské setkání v Praze a v Brně - 2016

V předchozích dnech proběhlo tradiční setkání s autory.


Toto tradiční setkání s autory se opět uskutečnilo jak v Praze, tak v Brně. V Praze proběhlo dne 29. listopadu 2016, a to v Národním divadle a setkání v Brně proběhlo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a to dne 7. prosince 2016.

Děkujeme všem, co přišli a přispěli tak dobrou náladou, která celé slavnostní setkání dokreslila.

Výběr fotografií naleznete níže