Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Didaktika mateřské školy

V pátek 31. května 2019 jsme slavnostně pokřtili naši velmi vydařenou novinku z knižní publikace.


Stalo se před týdnem: 5 autorek a 14 kapitol, to je unikátní publikace Didaktika mateřské školy. A protože 4 z 5 autorek jsou z Brna, křtilo se samozřejmě v moravské metropoli - krásné prostředí, příjemná společnost a samá chvála - od nás na adresu autorek, od autorek na práci redakce. Zpracovat do knižní podoby didaktiku MŠ je odvážný a novátorský počin, kterého se autorský tým pod vedením Zory Syslové zhostil s profesním nadšením, zodpovědně a s vědomím obrovského významu, které má předškolní vzdělávání pro život každého člověka. Prakticky laděná publikace postavená na vědeckých základech obsahuje množství příkladů z pedagogické praxe.

Přejeme mnoho spokojených čtenářů a šťastných dětí, které budou na roky strávené v „mateřince“ vzpomínat rády a s vděčností.


Řízení školy online Řízení školy online
Řízení školy Řízení školy online