Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Jak se žije malotřídkám 2018

Dne 5. dubna 2018 proběhla konference "Jak se žije malotřídkám 2018", která se konala v nové budově Magistrátu hlavního města Prahy.


Specializovaná odborná konference úspěšně navazovala na předchozí dva ročníky a potvrdila důležitost málotřídních škol ve vzdělávacím systému.

 

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají málotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Jsme rádi, že jsme pomohli navázat kontakty vzájemně podobných škol. Sdílené zkušeností jsou velmi cenné!

Programem prováděl Václav Trojan, vedoucí Centra školského managementu PedF UK. Setkat jste se mohli s předními odborníky, a to nejen z praxe. Již tradičně jsme se zaměrili na legislativní změny, které mají dopad do života malotřídní školy, a to jak z oblasti školské legislativy (Monika Puškinová), tak z oblasti pracovněprávní (David Borovec). Prostor měly také vaše konkrétní dotazy.

Jak se akce vydařila můžete vidět z přiložených fotografií, nebo na našich stránkách Řízení školy - ZDE.