Vytvořeno: Kategorie: Aktuality Autor: Z.Motyčková

Konference Škol podporujících zdraví

Dne 6. června 2016 pořádala městská část Praha 8, pod patronací Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR a pod záštitou
zástupce starosty městské části Praha 8, PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA, konferenci "Škol podporujících zdraví".


Cílem konference bylo předat osvědčené postupy a inspirace k programu Škola podporující zdraví a Zdravé školní stravování a dozvědět se informace o dalších programech se zaměřením na zdravý životní styl a udržitelný rozvoj ve školách, což se myslím výborně vydařilo.

Konference škol podporujících zdraví byla z našeho pohledu velmi osvětová. Úžasný byl přístup všech účastníků, na nichž bylo vidět, že si pořádání konference váží a že mají o zdravý životní styl veliký zájem. Nás jste u této příležitosti mohli zahlédnout ve foyer, kde byl náš stánek obklopen zájemci o ukázková čísla našich časopisů, stejně jako o možnost nahlédnout do prezentovaných publikací.
Pro lepší orientaci v našich produktech byla připravena powerpointová prezentace naší webové aplikace Magistr, časopisů Řízení školy i nejnovějších publikací přímo v rámci přednášek v hlavním sále.

Velmi nás potěšilo, že jsme se setkali i se stávajícími zákazníky, kteří naše časopisy vřele doporučovali svým přítomným kamarádům či potvrdili kvalitu Magistra přímo na stánku.
V neposlední řadě jsme navázali spolupráci s ostatními vystavovateli, a tak se v dalších číslech našich časopisů můžete těšit na články o velmi zajímavých projeket týkajících se zdraví, pohybu a zdravého stravování.