Vytvořeno: Kategorie: Aktuality Autor: Z.Motyčková

Konference "Zástupce ředitele ve víru změn"

Třetí ročník konference „Zástupce ředitele ve víru změn“ úspěšně navázal na ty předchozí: „Různé role zástupce ředitele školy“ a „Zástupce ředitele školy – a co ještě?“. Toto odborné setkání pro zástupce ředitelů škol i ředitele samotné se konalo 1. listopadu 2016. Příspěvky našich předních odborníků a zasvěcených lidí z praxe se věnovaly aktuálním tématům, upozorňovaly na důležitost role zástupce ředitele a v neposlední řadě se snažily přinést rady a praktická doporučení pro každodenní rutinní záležitosti i mimořádné události.


V závěru konference byly vyhlášeny výsledky 3. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina 2016. Tato soutěž již třetím rokem oceňuje zástupce za jejich mimořádnou podporu řediteli, zapojení se do věcí školy, obětavost, se kterou pomáhají nejen žákům ale i učitelům a rodičům žáků - Výherci soutěže 

Informace o konferenci a výsledky soutěže Zlatá karabina 2016 naleznete také na stránkách MŠMT.

Fotografie z konference naleznete zde.