Vytvořeno: Kategorie: Aktuality Autor: Z.Motyčková

Kongresové dny výchovného poradenství

Ve dnech 22.–23. 9. 2016 se v hotelu Olympik konaly Kongresové dny výchovného poradenství, tentokrát výstižně nazvané „Diskutované téma – společné vzdělávání“. Naše nakladatelství bylo partnerem celé akce a také organizátorem kulatého stolu.


Jeho cílem bylo odstranit nejasnosti v oblasti společného vzdělávání a identifikovat rozpory, které se v praxi ukazují, a tyto řešit s příslušnými institucemi. Panelisty kulatého stolu byli naši autoři.

Všichni účastníci měli jedinečnou možnost zakoupit naše produkty za zvýhodněné ceny, tomu také odpovídala fronta zájemců, která se u našeho stánku tvořila.

Kongresové dny skončily, ale spolupráce s Asociací výchovných poradců pokračuje a tématům, která se na kongresu otevřela, se budeme intenzivně věnovat, a to jak v Řízení školy, tak ve Školním poradenství v praxi.

Jak se celá akce vydařila, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.