Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Křest knihy Na cestě ke kvalitní škole

Dne 14. 6. v 16:14 hod. jsme opět křtili. A zase holčička. Na cestě ke kvalitní škole, "kniha s červenou střechou", byla náležitě oslavena v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského.


Za účast děkujeme především editorům knihy, Janě Hrubé a Martinu Chválovi, a samozřejmě kmotrovi knihy, Václavu Trojanovi. Poděkování patří také všem hostům, kteří si v tomto parném dni udělali čas a přišli s námi sdílet radost.

Přejeme knize hodně spokojených čtenářů.