Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Křest knihy Občanské právo hmotné

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch pokřtil učebnici Občanské právo hmotné 1.

Křest se konal 7. října 2013 na Právnické fakultě UK, kde působí všichni členové autorského kolektivu. Učební pomůcka vznikala především na katedře občanského práva pod vedením prof. JUDr. Jana Dvořáka, prof. JUDr. Jiřího Švestky a doc. JUDr. Michaely Zuklínové.

Kniha je dosud nejobsáhlejší učebnicí nového českého soukromého práva podle zákona č. 89/2012 Sb. Její vydání tak přivítají nejen studenti právnických fakult, ale i odborná veřejnost, která se připravuje na výklad a aplikaci nového občanského zákoníku.

První svazek učebnice obsahuje výklad obecné části zákona č. 89/2012 Sb. (§ 1 až 654). V knize je vyložena systematika nového českého občanského práva, jeho vztah k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (č. 91/2012 Sb.) i zákonu o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), stejně jako nejdůležitější pojmy obecné části. Představuje ucelené myšlenkové východisko pro výklad dalších částí nového občanského zákoníku, který bude následovat v dalších dílech.