Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Křest komentáře k zákonu o mediaci na akci Mediátor roku 2019

V průběhu historicky prvního diskusního a společenského setkání Mediátor roku 2019, které se konalo 25. 3. 2019,  proběhl křest našeho komentáře k zákonu o mediaci. Autoři Tomáš Horáček, Miloš Olík a Martin Svatoš jsou přední odborníci na problematiku mediace.


Křest komentář zákon o mediaci

Tisková zpráva MEDIÁTOR ROKU 2019

Mediátor roku 2019 – do Síně slávy byly uvedeny tři dámy české mediace

25. 3. 2019, proběhlo historicky první diskusní a společenské setkání Mediátor roku 2019. Tuto akci uspořádaly společnosti Centrum pro řešení sporů s. r. o. a Epravo.cz, a. s., a to pod záštitou ministra spravedlnosti České republiky, JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D.

Kromě odborného programu, na kterém byly diskutovány aktuální otázky uplatňování mediace v České republice, jakož i legislativní záměry spojené zejména s přípravou nového civilního řádu soudního, proběhl také program společenský. V jeho rámci byly do Síně slávy uvedeny tři významné osobnosti, které se podstatně zasloužily o rozvoj mediace v České republice, a to JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., předsedkyně sekce ADR České advokátní komory, dále doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., z katedry politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a PhDr. Tatjana Šišková, dlouholetá předsedkyně Asociace mediátorů ČR. V kategorii Talent roku byly vyhlášeni i vítězové Meziuniverzitní mediační soutěže, která proběhla na půdě Právnické fakulty UK dne 24. 3. 2019 za účasti týmů z České republiky a Slovenské republiky.

V rámci slavnostního společenského programu byly vyhlášeny též kategorie pro nový ročník Mediátor roku 2020.

 KONTAKT:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., tel.: +420 774 008 018, e-mail: t.horacek@mediace.cz