Kategorie: Aktuality

Křest


Ve čtvrtek 5. 6. 2016 proběhl na katedře psychologie FF UK v Praze v komorní atmosféře křest dvou publikací – Abeceda pro učitelky mateřských škol  a Metody a postupy poznávání žáka, 2. vydání. Křest byl mimo jiné také příjemným pracovním jednáním o podobě programu našeho nakladatelství na kongresových dnech Asociace výchovných poradců, na které se už nyní těšíme.