Vytvořeno: Kategorie: Aktuality Autor: Z. Motyčková

Podnikový právník roku 2015

Wolters Kluwer, a. s., se jako spoluorganizátor zúčastnil akce Upodnikových právníků ČR, která již po čtvrté vyhlásila ocenění Podnikový právník s cílem propagovat a popularizovat práci podnikových právníků v očích odborné i laické veřejnosti, představitelů a zaměstnanců orgánů státu, jakož i volených zástupců občanů, a posilovat tak dobré jméno a společenský význam podnikových právníků, s důrazem na odbornost, etiku a povýšení kvality právního vědomí ve společnostech, organizacích a orgánech, kde vykonávají svoji profesi.


Tento slavnostní večer proběhl reprezentativních prostorách České Spořitelny v pražské Rytířské ulici dne 16. 4. 2015 a šestičlenná porota na podkladě návrhů členů Unie, zaměstnavatelů i veřejnosti rozhodla o udělení ocenění:

  • společnosti Siemens, v kategorii Podniková právní kancelář
  • Mgr. Ing. Petře Gříbkové, právničce společností Atlas Consulting a Atlas Software v kategorii Samostatný podnikový právník
  • JUDr. Jaroslavě Lopourové, ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. v kategorii Obchodní (závazkové) právo
  • JUDr. Denise Bellinger, vedoucí právničce společnosti Hewlett Packard v kategorii Právo technologické, IT a komunikací
  • JUDr. Jakubu Handrlicovi, LL.M., PhD.,právníkovi společnosti Net4Gas v kategorii Správní právo
  • JUDr. Jiřině Králové, právničce společnosti ČEZ, a.s. v kategorii Stavební právo a právo nemovitostí
  • JUDr. Václavu Filipovi, Ph.D., právníkovi skupiny, Telefónica v kategorii Perspektiva 2015
  • JUDr. Jaroslavě Hoťové, v kategorii, Právník, který se zasloužil o UPP ČR
 

Fotogalerii z akce naleznete ZDE.