Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Právník roku 2014

Dne 30. ledna 2015, proběhl jubilejní 10. ročník celojustiční soutěže Právník roku 2014, který se konal v Kongresovém centru Praha a kde jsme byli jako jedni z partnerů.

Hlavní pozornost se letos upínala k předsedovi Ústavního soudu, Pavlu Rychetskému, který vstoupil za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu do Právnické síně slávy.


Na tomto galavečeru jste nás mohli poctít návštěvou na našem stánku, kde jste mohli degustovat lahodná a kvalitní vína, která se výborně hodila k novému občanskému zákoníku svazku I-VI.

 O vítězích rozhodovala odborná porota a byli oznámeni na tomto slavnostním galavečeru.

Řádné kategorie soutěže Právník roku 2014:

  • Občanské právo (hmotné, procesní)
  • Trestní právo (hmotné, procesní)
  • Obchodní právo
  • Právo informačních technologií
  • Právo duševního vlastnictví
  • Správní právo
  • Lidská práva a právo ústavní

Kategorie soutěže Právník roku 2014 se zvláštními kritérii:

  • Talent roku (pro mladé začínající právníky do 33 let věku)
  • Ocenění PRO BONO
  • Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos právu)


Autoři Wolters Kluwer získali ocenění ve většině kategorií:

V rámci udílení cen Právník roku 2014 byl do Právnické síně slávy uveden pan JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu a spoluautor komentáře k Ústavě ČR, jejíž vydání chystá naše nakladatelství v nejbližších týdnech.

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu a spoluautor komentáře k novému občanskému zákoníku v části relativních majetkových práv, získal prestižní ocenění Právník roku 2014 v kategorii Občanské právo.

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., soudkyně Městského soudu v Praze a spoluautorka komentáře k novému občanskému zákoníku v oblasti licencí, získala na Právníkovi roku 2014 ocenění v oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví.

Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M., Eur., advokát, společník advokátní kanceláře JŠK v Praze, spoluautor komentáře k zákonu o obchodních korporacích, získal ocenění Právník roku 2014 v kategorii Obchodní právo.

Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., předseda senátu Nejvyššího správního soudu, člen katedry správního práva Masarykovy univerzity v Brně a spoluautor připravovaného komentáře zákona o obcích získal ocenění Právník roku 2014 v kategorii Správní právo.

JUDr. Tomáš Durdík, soudce Městského soudu v Praze a spoluautor připravovaného komentáře k trestnímu zákoníku, získal v rámci Právníka roku 2014 ocenění Pro bono za svou dlouhodobou činnost v Bílém kruhu bezpečí za zlepšení práv obětí trestných činů a jejich blízkých.


Všem oceněným v soutěži Právník roku 2014 blahopřejeme!

 

Více informací naleznete zde

Některé fotografie z akce naleznete zde: