Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Právník roku 2015

V pátek 29. ledna 2016 se v brněnském Bobycentru konal 11. ročník celojustiční soutěže Právník roku 2015, kde jsme byli jedním z partnerů slavnostního galavečera.

V průběhu celého večera jste mohli ochutnat  skvělá vína během naší Ochutnávky nejvyzrálejší komentářové řady.


Do Právnické síně slávy byl v letošním roce uveden JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., jehož medailon nadchl naplněnou brněnskou halu a doktor Bubník sklidil naprosto zasloužené „standing ovations“.

I v letošním roce řadu ocenění získali naši autoři:

JUDr. Roman Fiala (autor Přehledu judikatury ve věcech dědických)
Mgr. Lenka Trešlová (podílí se na připravovaném komentáři trestního řádu)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (významný spolupracovník systému ASPI)
JUDr. Irena Holcová (autorka připravovaného komentáře k autorskému zákonu)
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. (autor připravovaného komentáře k zákonu o sdružování v politických stranách)

Kompletní seznam všech oceněných najdete na http://www.pravnikroku.cz/pravnik-roku-2015.html

Všem oceněným v soutěži Právník roku 2015 blahopřejeme!

Právník roku 2015 - vítězové

Právník roku - ochutnávka