Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Právník roku 2016: nejvyšší právnická pocta pro Ivu Brožovou

12. galavečer celojustiční soutěže Právník roku pořádaný Českou advokátní komorou a vydavatelstvím EPRAVO.CZ
proběhl 3. 2. 2016.


Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2016 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích.

Do Právnické síně slávy byla v letošním roce uvedena JUDr. Iva Brožová.

I v letošním roce řadu ocenění získali naši autoři:
Finanční právo
JUDr. Monika Novotná
(spoluautorka komentáře k zákonu o dani z nemovitých věcí)

Rodinné právo
JUDr. Daniela Kovářová
(předsedkyně redakční rady Rodinné listy)

Občanská a lidská práva, právo ústavní
David Kosař
(spoluautor komentáře k zákonu o azylu, publikace Ústavní právo Casebook a připravované monografie Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva)

Kompletní seznam všech oceněných najdete na http://www.pravnikroku.cz/

Všem oceněným v soutěži Právník roku 2016 blahopřejeme!