Právník roku 2019

V pátek 31. ledna 2020 se v brněnském Bobycentru konal již 15. ročník celojustiční soutěže Právník roku 2019, kde jsme byli jedním z partnerů slavnostního galavečera.

V rámci galavečera měli hosté již tradičně možnost navštívit náš stánek a ochutnat z nejvyzrálejší komentářové řady.


Letos poprvé nevstoupil do Právnické síně slávy jednotlivec, ale dvojice - JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný.

Již tradičně získali ocenění také naši autoři:

Právníkem roku v kategorii občanské právo (hmotné, procesní) se stal doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., dlouholetý šéf právního odboru České spořitelny, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK i Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. V kategorii trestní právo (hmotné, procesní) zazářil JUDr. Robert Fremr, uznávaný trestní soudce, soudce Nejvyššího soudu ČR, nyní do roku 2021 působí jako místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Titul Právník roku v kategorii Rodinné právo si odnesl JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, český styčný soudce ve věcech rodinného práva dle haagské úmluvy o únosech dětí.

1. místo v kategorii Talent roku získal JUDr. Jakub Drápal, M. Phil., doktorand PF UK v Praze, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a asistent ústavní soudkyně.

 Kompletní seznam všech oceněných najdete na ZDE

Všem oceněným v soutěži Právník roku 2019 blahopřejeme!