Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Představujeme exkluzivně komentované předpisy pro zdravotnictví

Velice nás těší vydání na trhu prvních komentářů ke čtyřem předpisům z oblasti zdravotnictví. Všem, kteří se o tuto oblast práva zajímají, nabízíme nejen kvalitní a aktuální výklad, ale také související judikaturu.


exklluzivně komentované komentáře pro zdravotnictví

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Praktický komentář

Barbora Vráblová, Klára Dvořáková, Lenka Švarcová

Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, umožnil očkovaným a jejich blízkým požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním. Tato možnost do přijetí zákona absentovala a je tak v českém právním řádu novinkou.
Jedná se o možnost zcela zásadní z hlediska ústavně garantovaného práva na náhradu újmy vzniklé zákrokem, který je pacient nucen podstoupit. Téma povinného očkování je navíc v posledních letech stále diskutovanější.

Vůbec první komentář tohoto zákona určen pro každého, kdo se bude o problematiku odškodňování následků povinného očkování zajímat, a každého, koho se bude tato problematika osobně týkat. Je samozřejmě určen také právníkům a advokátům, kteří budou očkované a jejich blízké při aplikaci zákona zastupovat.

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Praktický komentář

Ivo Krýsa

Představujeme jediný praktický komentář vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Součástí odborného výkladu je i relevantní judikatura.
Oblast pracovnělékařských služeb se dotýká každého, kdo je v pozici zaměstnance, pracovního či praktického lékaře či osobou odpovědnou u zaměstnavatele za zajištění systému pracovnělékařských prohlídek.
Publikace si klade za cíl detailně seznámit s problematikou poskytování pracovnělékařských služeb řadu uživatelů: od právníků, přes lékaře, personalisty, studenty vysokých škol až po zájemce o tuto problematiku z řad široké veřejnosti.

Vyhláška o o zdravotnické dokumentaci. Praktický komentář

Ivo Krýsa

Na trh se dostává první praktický komentář vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Součástí odborného výkladu je i relevantní judikatura.
Řádné vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací se týká všech lékařů i jiných zdravotních odborníků. Je nejenom předpokladem pro odpovědné poskytnutí odpovídající zdravotní péče podle dostupných vědeckých poznatků, ale zajišťuje rovněž to, že jsou shromažďovány jen údaje, u nichž to právní předpisy dovolují, a že jsou tyto údaje také předepsaným způsobem zabezpečeny a zajištěny před zneužitím.
Znát rozsah a způsob vedení údajů ve zdravotnické dokumentaci je tak důležité nejen pro ty, kteří ji vedou, ale rovněž pro ty, jejichž údaje obsahuje, tedy pro pacienty. Zdravotnická dokumentace je totiž obvykle souborem těch nejcitlivějších osobních informací. Praktický komentář je proto určen širokému spektru uživatelů a zájemců o tuto problematiku.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Komentář

Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský

Po více než 20 letech účinnosti zákona č. 48/1997 Sb. přichází na trh jeho první ucelený komentář. Zákon o veřejném zdravotním pojištění přitom dopadá na prakticky všechny činnosti v tuzemském zdravotnictví a po více než 60 novelizacích není jeho výklad vždy jednoduchý, i s ohledem na to, že do předpisu zasáhla téměř každá vláda a mnohokrát také Ústavní soud.
Výklad je orientován na hlavní problémy, které praxe přináší. Autoři vycházejí ze systematiky zákona, který „balancuje na pomezí veřejnoprávní a soukromoprávní regulace“, a snaží se najít vždy ústavně konformní závěr.
Komentář mapuje bohatou judikaturu soudů všech stupňů, zejména Ústavního soudu, která mnohokrát inspirovala i zákonodárce. V komentáři je zohledněna zatím poslední novela zákona, provedená zákonem č. 205/2020 Sb. s účinností od 27. 4. 2020.