Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Slavnostní křest knihy Česká vzdělanost

Dne 8. dubna 2015 proběhl křest knihy Česká vzdělanost v prostorách knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze.

Paní profesorka Walterová končila článek dedikovaný k osmdesátým narozeninám pana profesora Průchy takto: „… lze se jen těšit, čím překvapí a naši pedagogiku tato vzácná osobnost obohatí“. Při příchodu na křest radostně konstatovala, že odpověď už zná – „Českou vzdělaností“!


Zakladatel moderní české pedagogiky, prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., ve svém úvodním proslovu objasnil, co bylo impulsem k napsání knihy, „která provádí čtenáře krajinou české vzdělanosti tak, že popisuje a analyzuje poznatky disciplín, které mají k tomuto problému co říci…“ (z recenze prof. RNDr. Jana Hendla, CSc., FSV UK v Praze) – chce se vypořádat s neustálým očerňováním stavu české vzdělanosti, kterou nepovažuje za tak špatnou, jak se zejména v médiích prezentuje.

Kmotrem této unikátní publikace se stal docent Petr Urbánek (TU v Liberci), který podle svých vlastních slov byl poctěn v souvislosti s touto knihou celkem čtyřikrát. Poprvé, když byl panem profesorem osloven jako recenzent, podruhé při čtení této knihy, potřetí při obdržení pozvánky na slavnostní křest a počtvrté, když se stal kmotrem knihy.

Tato příležitost svedla dohromady mnoho zajímavých osobností a diskutovalo se – jak jinak – o vzdělávání. Chvílemi velmi vášnivé debaty dost možná položily základ novým publikacím, výzkumům či spolupráci.

Hlavní protagonista večera, pan profesor Průcha, nás velmi potěšil veřejným poděkováním našemu nakladatelství, doslova uvedl: „ Za svůj život jsem spolupracoval s 10 nakladatelstvími, 6 českými a 4 zahraničními. Nikdy a nikde se mi jako autorovi nedostalo tak pozorné péče, jako v nakladatelství Wolters Kluwer, a pozornost, kterou redakce věnovala grafické a obsahové podobě rukopisu, považuji za naprosto výjimečnou. Všem spolupráci s nakladatelstvím doporučuji. Co může být větší odměnou za naši práci?