Vytvořeno: Kategorie: Aktuality Autor: Z. Motyčková

Slavnostní křest knihy "Jak úspěšně řídit MŠ"

Jak úspěšně řídit mateřskou školu, 2., doplněné a aktualizované vydání, se konal dne 4. 2. 2016 v komorním prostředí knihkupectví Academia v Brně.


Vzácnými kmotrami knihy byly paní docentka Hana Horká, vedoucí katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty MU Brno, a paní doktorka Irena Borkovcová, ředitelka Jihomoravského inspektorátu ČŠI.

Druhé vydání knihy zkušeného autorského týmu vedeného paní doktorkou Zorou Syslovou se věnuje hlavním zásadám řízení a vedení mateřské školy. Text je plně v souladu s aktuální legislativou a je doplněn o mnoho příkladů z praxe.

Přejeme si, aby vám kniha dobře sloužila a aby byla stejně tak úspěšná jako její první vydání.

Výběr fotografií naleznete níže: