Vytvořeno: Kategorie: Aktuality Autor: Z.Motyčková

Slavnostní představení knihy Ústava České republiky - Komentář

Dne 25. 6.2015 proběhlo slavnostní představení knihy Ústava České republiky, která se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce.


Představení proběhlo za účasti autorského kolektivu Komentáře v čele s Pavlem Rychetským, dalších čestných hostů a představitelů našeho nakladatelství Wolters Kluwer, a. s.

Akce byla z našeho pohledu velice vydařená.

Fotografie z akce naleznete níže: