Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Společnost Wolters Kluwer představuje skutečnou lahůdku nejen pro právníky.

Nový interaktivní ASPI Navigátor,  průvodce právními procesy, bezpochyby ocení všichni, kdo se musí orientovat ve změti české legislativy.


Nový ASPI Navigátor  přináší do právních procesů větší přehlednost a možnost snadno sledovat potřebné úkony od začátku až do konce.

Desítky novelizací zákonů včetně změn, které přináší Evropská unie, znamenají pro firmy neustálý tlak mít k dispozici nejen aktuální znění zákonů, ale i komentáře a výklady právních norem, aby se ve všech změnách správně zorientovaly. Často velmi složité a poměrně neobvyklé právní postupy s sebou nesou vysoké riziko chyb – účastníci často nevědí, který postup je správný, jaký krok má následovat a v jakém časovém sledu.

Toto bylo hlavním důvodem, proč se společnost Wolters Kluwer, která v České republice nabízí nejpoužívanější systém právních informací – ASPI, rozhodla uvést na trh novou generaci zobrazení právních procesůASPI Navigátor. Jedná se o unikátní interaktivní zobrazení potřebných postupů a procesů z jednotlivých právních oblastí, a to formou přehledného grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy, komentáře, judikaturu a další zdroje, které se bude automaticky aktualizovat při změnách legislativy.

„ASPI Navigátor přehlednou a srozumitelnou formou poskytuje uživatelům komplexní pohled na jednotlivé postupy a kroky, které je potřeba absolvovat. Toto doposud používané právní pomůcky neumožňovaly," říká ředitel Wolters Kluwer Petr Král.

Navigátor uživatelům jednak graficky zobrazí celý průběh řízení, jednak nabídne všechny dostupné způsoby řešení a ukáže všechny nutné kroky včetně jejich posloupnosti a termínů. To znamená, komu, dokdy a co adresovat nebo zaslat. Vždy je přehledně vidět počáteční a konečný úkon. Každý krok je interaktivně propojen na vysvětlující komentář a předpis, ze kterého vychází. Díky komplexnosti systému ASPI navíc nabízí Navigátor propojení i na další související dokumenty. Například ASPI Navigátor Veřejné zakázky, který je prvním Navigátorem společnosti Wolters Kluwer, obsahuje cenné odkazy na související judikaturu.

Na ASPI Navigátoru Veřejné zakázky se autorsky podílel JUDr. Vilém Podešva, LLM a Mgr. Lukáš Sommer, kteří patří mezi vedoucí této specializace v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL (tato kancelář získala ocenění Právnická firma roku 2013 CZ v rámci kategorií Veřejné zakázky a Právo informačních technologií).

Slovy obou autorů se při tvorbě ASPI Navigátoru Veřejné zakázky jednalo o neopakovatelnou zkušenost. Nejen že bylo potřebné si osvojit základní principy programování, ale též si zadávací řízení představit jako komplexní proces, který je třeba srozumitelnou vizuální formou popsat a ztvárnit pro uživatelskou veřejnost.

„Díky přehlednému grafickému zobrazení ASPI Navigátor nepochybně svým uživatelům ušetří množství času při řešení sporných otázek či při hledání nejjednodušších řešení a postupů," doplňuje Petr Král.

ASPI Navigátor je určen právníkům, odborníkům a specialistům z firem, společností a institucí jak v soukromé sféře, tak i státní správě a samosprávě.

Více o ASPI Navigátor VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a ASPI Navigátor STAVEBNÍ ŘÍZENÍ se dozvíce ZDE.