Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

Srpnové novinky v nejrozsáhlejší komentářové řadě Wolters Kluwer

Nabídku komentářů jsme opět rozšířili o další nové a aktualizované komentáře, které pro vás připravují přední odborníci.


Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Komentář

Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský

První ucelený komentář zákona o veřejném zdravotním pojištění, který dopadá na prakticky všechny činnosti v tuzemském zdravotnictví.
Výklad je orientován na hlavní problémy, které praxe přináší. Autoři vycházejí ze systematiky zákona, který „balancuje na pomezí veřejnoprávní a soukromoprávní regulace“, a snaží se najít vždy ústavně konformní závěr. Komentář mapuje bohatou judikaturu soudů všech stupňů, zejména Ústavního soudu. V komentáři je zohledněna zatím poslední novela zákona, provedená zákonem č. 205/2020 Sb.s účinností od 27. 4. 2020.

 
Zákon o státním zastupitelství. Komentář

Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová

 Komentář zachycuje nejen změny v zákoně, který byl několikrát novelizován, ale navíc se zaměřuje i na významně se rozvíjející judikaturu vrcholných soudů k problematice veřejné žaloby, a to včetně soudu kárného. Dále uvádí i interní normotvorbu státního zastupitelství (pokyny obecné povahy, výkladová stanoviska, dohody vedoucích státních zástupců apod.).
Ke komentáři jsou připojeny i tři důležité přílohy, a to etický kodex státního zástupce z roku 2019 (a komentář k němu), dále dohoda o výběru a kariérním postupu státních zástupců z roku 2018 a v neposlední řadě Doporučení Rady Evropy o úloze veřejné žaloby v systému trestní justice z roku 2000 a tzv. Římská charta.


Zákon o spotřebních daních. Komentář - 3. vydání

Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních ve 3. vydání zohledňující poslední vývoj v této oblasti. Autorský tým tvoří specialisté na spotřební daň s dlouholetou praxí v tomto oboru, a to jak z Celní správy, tak ze strany daňových poradců.

 

Katastrální vyhláška. Praktický komentář

Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška

První a jediný komentář katastrální vyhlášky čtenářům ukazuje možné způsoby implementace této podzákonné normy do každodenní praxe, způsoby užití jednotlivých nástrojů včetně praktických příkladů a v případě potřeby i odkazy na relevantní judikaturu nebo stanoviska Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro snadnou orientaci je komentář strukturován identicky s katastrální vyhláškou, dle jejích jednotlivých ustanovení.

 

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Praktický komentář

Ivo Krýsa

První vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu je součástí i relevantní judikatura. Publikace si klade za cíl přiblížit a osvětlit problematiku poskytování pracovnělékařských služeb širokému spektru uživatelů.