Vytvořeno: Kategorie: Aktuality

V létě vydává Wolters Kluwer zásadní kodexy

Vyberte si z nabídky nových a aktualizovaných kodexů Wolters Kluwer, které pro vás připravili přední odborníci.


Soudní řád správní. Komentář

Zdeněk Kühn, Tomáš Kocourek, Petr Mikeš, Ondřej Kadlec, Karel Černín, Filip Dienstbier, Karel Beran 

Jasně a přehledně strukturovaný komentář; díky judikatuře zapracované přímo do textu výkladu se čtenář rychle zorientuje v problematice jednotlivých ustanovení. Drobnějším písmem jsou pak uvedeny doplňující informace, které čtenář ocení při hlubším zájmu o dané téma. Komentář vyšel v červenci. Právní stav komentáře je k 31. 5. 2019.

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Komplet (kniha I až V) - 3., aktualizované a doplněné vydání

Jaromír Jirsa a kolektiv

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.

Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. (dědické právo) - 2., aktualizované a doplněné vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv

Druhé, aktualizované vydání IV. svazku komentáře občanského zákoníku přináší poznatky z praxe a odborných konferencí po 5 letech účinnosti zákona. Komentář je doplněn i o výklad k řízení o pozůstalosti s přesahem do souvisejících zákonů.
Svazek IV. již k dispozici. Právní stav je k 1. 5. 2019. Využijte možnost výhodné nabídky při zakoupení všech šesti svazků.