Vytvořeno: Kategorie: Aktuality Autor: Z.Motyčková

V. mezinárodní vědecká konference

V pátek 22. dubna 2016 pořádalo Centrum školského managementu PedF UK v Praze V. mezinárodní vědeckou konferenci s názvem EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ.


Centrum tak vytvořilo platformu pro setkání, názorovou výměnu a vzájemné obohacení odborníků, kteří se chtějí vyjádřit k aktuálním otázkám současného vzdělávání. Všichni účastníci měli ve svých konferenčních materiálech katalog redakce školství a ukázková čísla vybraných časopisů a přímo na akci si mohli zakoupit publikace z našeho nakladatelství.