Vytvořeno: Kategorie: Aktuality Autor: Z. Motyčková

Získali jsme ocenění - XXII. Konference Karlovarské právnické dny

Nakladatelství Wolters Kluwer získalo na Karlovarských právnických dnech Autorskou cenu ČR za nejlepší právnickou publikaci vydanou v roce 2013, to za učebnici Občanské právo hmotné, 1. díl, Obecná část, která vznikla pod vedením profesorů Jiřího Švestky a Jana Dvořáka a docentky Michaely Zuklínové.


XXII. Konference Karlovarské právnické dny se konala ve dnech 12.-14. června 2014 v hotelu Thermal Karlovy Vary. Vyhlašovaly se zde ceny za nejlepší právnický časopis, publikaci a také judikát - http://www.kjt.cz/cs/2014/

Mezi oceněnými byla i naše kniha Občanské právo hmotné, 1. díl, Obecná část.

Učebnici redakčně zpracovaly a připravily k vydání Iva Rolečková, Radka Mondeková a Šárka Marčanová.