Cena Wolters Kluwer

Počínaje rokem 2019 jsme se rozhodli každoročně ocenit významné odborníky z řad našich autorů.

Smyslem Ceny Wolters Kluwer je vyzdvihnout osobnost nebo osobnosti, které přispívají k rozvoji svého oboru nebo vzdělanosti či kultivaci odborného prostředí v České republice a také pro jejich lidské kvality, které jak věříme, jsou stejně důležité jako ty profesní.

Vede nás k tomu několik důvodů – na jedné straně naše téměř 30 leté působení zde, spolupráce s téměř 2 000 autory, více než 3 000 vydaných knih, 30 vydávaných časopisů a na druhé straně také tradice naší skupiny sahající do roku 1836, ve kterém Jan Berend Wolters vydal svou první knihu a fakt, že celá skupina se po dobu své existence věnuje trvale právě jenom vydávání odborných textů a publikací. Proto věříme, že můžeme ocenit a docenit jiné.

Nominace vycházejí z návrhů našich odborných redakcí a oceněné vybírá poradní skupina. Vyhlášení ceny probíhá v rámci každoročního autorského setkání Wolters Kluwer.

Ocenění za rok 2019 převzala paní prof. Stanislava Černá, významná osobnost české komercialistiky.

Paní profesorka je přední odbornicí na právo koncernové, soutěžní a kapitálových společností. Její mnohaletá pedagogická a publikační činnost jí získala respekt jak kolegů, tak oponentů. Stejně tak oceňují její zapálení pro obor a zároveň lidský, laskavý a vstřícný přístup ke kolegům i studentům.

Medailonek prof. JUDr. Stanislavy Černé, CSc.

Cena Wolters Kluwer 2019 - prof. Černá

Cena Wolters Kluwer 2019