Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III (zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních) - 3. vydání

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Autor
Jaromír Jirsa a kolektiv

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
7/2019

Vazba
pevná

Počet stran
1136

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7598-373-2

Nové vydání vám již brzy nabídneme v předprodeji ZDE >>

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.

 

Třetí kniha obsahuje výklad zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

 

Další knihy přinesou:

Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.): část první – obecná ustanovení, část druhá – činnost soudu před zahájením řízení

Kniha II (§ 79 až 180 o. s. ř.): část třetí – řízení v prvním stupni

Kniha IV (§ 201 až 250t o. s. ř.): část čtvrtá – opravné prostředky, část pátá – řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

Kniha V (§ 251 až 376 o. s. ř.): část šestá – výkon rozhodnutí, část sedmá – jiná činnost soudu, část osmá – závěrečná ustanovení

 

Zpracováním problematiky zvláštních řízení soudních se komentářová kniha jednoznačně vymyká do té doby dostupnému publikačnímu fondu věnovanému dané oblasti. Jde o dílo originální, dostatečně do hloubky rozpracované a především přehledné. Praktické výklady autorů jsou věcně správné, nadto obohacené o velké množství judikatorních závěrů jak soudů tuzemských, tak nadnárodních (ESLP, SDEU). Co do stylu zpracování autoři opět zachovali nastavenou literární linii, komentovaná ustanovení zákona obsahují vlastní pohledy na dílčí otázky, které jsou doplněny již zmíněnou judikaturou, stejně jako velmi vhodně dílčími grafy, tabulkami nebo vzorovými dokumenty.

Z recenze JUDr. Miroslava Sedláčka, Ph.D., LL.M.
Katedra občanského práva Právnické fakulty UK