Občanský zákoník - Komentář - Svazek I (obecná část)

Vyprodáno
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Vyprodáno
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení

Galerie


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
1/2014

Vazba
exkluzivní pevná v plátně

Počet stran
1736

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7478-370-8

ISBN
978-80-7478-441-5

ISBN
978-80-7478-370-8

Dílo získalo na Karlovarských právnických dnech Autorskou cenu 2015 za nejhodnotnější právnickou publikaci roku.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Náš komentář:

  • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
  • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
  • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.

Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.

Rozsáhlý komentář vychází od ledna 2014 postupně v šesti svazcích:

I. Obecná část - vyšlo 30. ledna 2014
II. Rodinné právo - vyšlo 19. května 2014
III. Absolutní majetková práva - vyšlo 24. července 2014
IV. Dědické právo - vyšlo 28. srpna 2014
V. Relativní majetková práva - část 1 - vyšlo 31. října 2014
VI. Relativní majetková práva - část 2 - vyšlo 31. října 2014

 

"Komentář připravil osvědčený kolektiv zkušených autorů pod hlavní redakcí předních osobností naší civilistiky, profesorů pražské a brněnské právnické fakulty. Jednotlivé pasáže zpracovali odborníci jak z teoretické fronty (většinou pedagogové právnických fakult), tak z oblasti právní praxe.

V důsledku rekodifikace soukromého práva u nás je komentář velmi očekávanou publikací, která pomůže nejenom vyjasnit nové pojmy, ale také pochopit nový občanský zákoník jako obecný kodex soukromého práva a vysvětlit nepřesnosti, které teorie i aplikační praxe spatřuje v některých ustanoveních.

Autor této recenze považuje za potřebné upozornit např. na úvod, zpracovaný na 33 stranách. Jedná se o velmi pěkně a podrobně zpracovaný úvod autorů prof. Pelikánové a dr. Pelikána, který uvádí čtenáře do souvislostí se vznikem nového kodexu, jeho myšlenkovými základy a východisky, jakož i jeho strukturou. V neposlední řadě poukazuje na některé nepřesnosti, nelogičnosti či nedostatky, vzniknuvší uzavřením se před širší doktrinální diskusí. Jedná se o zcela jiný, kritický pohled na celé legislativní dílo, než který byl dosud veřejnosti přístupný v podobě autorovy důvodové zprávy. Je třeba konstatovat, že se jedná o celou řadu cenných postřehů, které jsou využitelné nejenom v teoretické, ale i aplikační rovině. Pohled obou zmíněných autorů úvodu je však nejenom kritický, ale v řadě případů také pochvalný, což pro takto velké legislativní dílo je nepochybně pozitivní."

z recenze prof. JUDr. Vladimíra Plecitého, CSc.

(celý text recenze si můžete přečíst zde)

Související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.