Občanský zákoník - Komentář - Svazek II (rodinné právo)

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení

Galerie


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
5/2014

Vazba
exkluzivní pevná v plátně

Počet stran
752

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7478-477-4

Připravujeme pro vás 2. vydání celého kompletu.

Dílo získalo na Karlovarských právnických dnech Autorskou cenu 2015 za nejhodnotnější právnickou publikaci roku.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Odborným garantem druhého svazku komentáře je doc. JUDr. Michaela Zuklínová.

Náš komentář:

  • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
  • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
  • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.

Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.

Rozsáhlý komentář vychází od ledna 2014 postupně v šesti svazcích:

I. Obecná část - vyšlo 30. ledna 2014
II. Rodinné právo - vyšlo 19. května 2014
III. Absolutní majetková práva - vyšlo 24. července 2014
IV. Dědické právo - vyšlo 28. srpna 2014
V. Relativní majetková práva - část 1 - vyšlo 31. října 2014

VI. Relativní majetková práva - část 2 - vyšlo 31. října 2014


"V posledních dnech se na pultech knižních obchodů objevil druhý svazek Komentáře k občanskému zákoníku vydaný nakladatelstvím Wolters Kluwer. Jedná se o poměrně krátkou dobu, která uběhla od vydání prvního svazku, a můžeme se začíst do pokračování několikasvazkového komentáře k novému soukromoprávnímu kodexu. Zásluhou autorů a také rychlým zpracováním nakladatelství se široké veřejnosti dostává ve velmi krátké době do rukou další svazek komentáře, věnovaný tentokrát nové úpravě rodinného práva, která byla vtělena do struktury občanského zákoníku a stala se tím jeho součástí.

Tentokrát se osvědčený tým autorů z Právnické fakulty UK v Praze, doplněný JUDr. Hanou Novou z Obvodního soudu pro Prahu 8, zaměřil na výklad druhé části nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), tj. na rodinné právo, které bylo v minulosti upraveno samostatným zákonem o rodině, a věnoval tak nové úpravě rodinného práva samostatný druhý svazek komentáře.

(...)

Recenzent je přesvědčen, že se i druhý svazek Komentáře k občanskému zákoníku stane cenným pramenem poznání nejenom pro odborníky, ale také pro širokou neprávnickou veřejnost. Způsob jeho zpracování a styl výkladu jsou zvoleny tak, že poskytují potřebný komfort nejenom ke studiu, ale i pro využití v aplikační praxi."

z recenze prof. JUDr. Vladimíra Plecitého, CSc.

(celý text recenze si můžete přečíst zde)

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.