Občanský zákoník - Komentář - Svazek II (rodinné právo)

Vyprodáno
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení

Galerie


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
5/2014

Vazba
exkluzivní pevná v plátně

Počet stran
752

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7478-457-6

ISBN
978-80-7478-477-4

Dílo získalo na Karlovarských právnických dnech Autorskou cenu 2015 za nejhodnotnější právnickou publikaci roku.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Odborným garantem druhého svazku komentáře je doc. JUDr. Michaela Zuklínová.

Náš komentář:

  • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
  • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
  • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.

Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.

Rozsáhlý komentář vychází od ledna 2014 postupně v šesti svazcích:

I. Obecná část - vyšlo 30. ledna 2014
II. Rodinné právo - vyšlo 19. května 2014
III. Absolutní majetková práva - vyšlo 24. července 2014
IV. Dědické právo - vyšlo 28. srpna 2014
V. Relativní majetková práva - část 1 - vyšlo 31. října 2014

VI. Relativní majetková práva - část 2 - vyšlo 31. října 2014


"V posledních dnech se na pultech knižních obchodů objevil druhý svazek Komentáře k občanskému zákoníku vydaný nakladatelstvím Wolters Kluwer. Jedná se o poměrně krátkou dobu, která uběhla od vydání prvního svazku, a můžeme se začíst do pokračování několikasvazkového komentáře k novému soukromoprávnímu kodexu. Zásluhou autorů a také rychlým zpracováním nakladatelství se široké veřejnosti dostává ve velmi krátké době do rukou další svazek komentáře, věnovaný tentokrát nové úpravě rodinného práva, která byla vtělena do struktury občanského zákoníku a stala se tím jeho součástí.

Tentokrát se osvědčený tým autorů z Právnické fakulty UK v Praze, doplněný JUDr. Hanou Novou z Obvodního soudu pro Prahu 8, zaměřil na výklad druhé části nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), tj. na rodinné právo, které bylo v minulosti upraveno samostatným zákonem o rodině, a věnoval tak nové úpravě rodinného práva samostatný druhý svazek komentáře.

(...)

Recenzent je přesvědčen, že se i druhý svazek Komentáře k občanskému zákoníku stane cenným pramenem poznání nejenom pro odborníky, ale také pro širokou neprávnickou veřejnost. Způsob jeho zpracování a styl výkladu jsou zvoleny tak, že poskytují potřebný komfort nejenom ke studiu, ale i pro využití v aplikační praxi."

z recenze prof. JUDr. Vladimíra Plecitého, CSc.

(celý text recenze si můžete přečíst zde)

Související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.