Občanský zákoník - Komentář - Svazek III (absolutní majetková práva)

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení

Galerie


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
7/2014

Vazba
exkluzivní pevná v plátně

Počet stran
1328

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7478-547-4

Připravujeme pro vás 2. vydání celého kompletu.

Dílo získalo na Karlovarských právnických dnech Autorskou cenu 2015 za nejhodnotnější právnickou publikaci roku.

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.

Náš komentář:

  • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,
  • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,
  • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
  • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,
  • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,
  • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,
  • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.

Komentář svým zaměřením i zvoleným autorským kolektivem z řad vysokoškolských pedagogů, advokátů, notářů a dalších předních právních odborníků významně usnadňuje řešení počátečních aplikačních a interpretačních problémů, které při uvádění nového občanského zákoníku budou nastávat.

Je určen pro širokou právnickou a podnikatelskou obec.

Rozsáhlý komentář vychází od ledna 2014 postupně v šesti svazcích:

I. Obecná část - vyšlo 30. ledna 2014
II. Rodinné právo - vyšlo 19. května 2014
III. Absolutní majetková práva - vyšlo 24. července 2014
IV. Dědické právo - vyšlo 28. srpna 2014
V. Relativní majetková práva - část 1 - vyšlo 31. října 2014

VI. Relativní majetková práva - část 2 - vyšlo 31. října 2014


Zkušený a odborně velmi zdatný tým autorů, složený nejenom z pedagogů právnických fakult, ale také z odborníků např. z advokátní praxe, se tentokrát zaměřil na výklad značně rozsáhlého spektra občanskoprávních vztahů, zajímajících a dotýkajících se prakticky všech lidí a právnických osob v naší republice. Vždyť vlastnické právo, otázky jeho nabývání a další dispozice s ním, ale také úprava zvláštních druhů spoluvlastnictví nebo věcných práv k věcem cizím, jako jsou např. věcná břemena, právo stavby, zástavní právo, zadržovací právo včetně nově upraveného institutu svěřenského fondu, představují oblasti, které jsou předmětem zájmu snad každého člověka. Není se také čemu divit, neboť právě kodifikace absolutních majetkových práv doznala v novém občanském zákoníku řady změn a novinek ve srovnání s předchozí, značně jednodušší a méně rozsáhlou úpravou.

z recenze prof JUDr. Vladimíra Plecitého, CSc.

(celý text recenze vyjde v zářijovém čísle Bulletinu advokacie)

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.