inCOMPLIANCE

inCompliance - v souladu s právem

inCOMPLIANCE – v souladu s právem je systém e-learningových školení z různých oblastí práva, jehož cílem je proškolit podnikatele, členy statutárních orgánů, zaměstnavatele, zaměstnance i širokou veřejnost tak, aby v rámci své každodenní činnosti vědomě postupovali v souladu s platnými právním předpisy České republiky.

inCOMPLIANCEv souladu s právem tedy přispívá k účinné prevenci porušování právních předpisů a snížení rizika vzniku trestní, případně jiné právní odpovědnosti právnických osob.