Pracovněprávní novinky 2023 - ZÁZNAM WEBINÁŘE

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ produktu
Online

Určeno pro:       

Vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, odborové funkcionáře a další zájemce z řad odborné veřejnosti

Cíl:                       

Seznámit účastníky s aktuální stavem pracovněprávních předpisů na konci roku 2022 a výhledem předpokládaných změn pro rok 2023

Obsah:

Pracovněprávní předpisy ke konci r. 2022 – stav ke dni konání webináře

 • změny v oblasti odměňování – minimální mzda a platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě, změny v katalogu prací
 • valorizace na úseku cestovních náhrad
 • zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
 • valorizace průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
 • změna zákona o daních z příjmů a dopad na nízkoemisní služební vozidla
 • další novinky, které budou známy ke dni konání webináře

Výhled předpokládaných změn pro rok 2023 

 • připravovaná transpoziční novela zák. práce – stav ke dni konání webináře (předvídatelné pracovní podmínky, slaďování soukromého a pracovního života, změny na úseku DPP, DPČ, změny v doručování aj.)
 • právní úprava ochrany oznamovatelů – stav ke dni konání webináře
 • připravovaná nová konstrukce tzv. otcovské dovolené
 • připravovaná změna zákona o státní sociální podpoře – tzv. prarodičovská dovolená
 • připravovaný nový valorizační mechanismus minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

Příklady a poučení ze soudní praxe - představení nejnovější judikatury s dopadem na pracovně právní vztahy

Zodpovězení dotazů účastníků webináře

Časový fond:

3 hodiny

Lektor:                     

JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, rozhodce pracovněprávních sporů zapsaný na seznamu MPSV ČR, člen rozkladové komise MZ ČR, lektor a autor článků a odborných publikací

Cena zahrnuje:

 • Záznam webináře

Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.