Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

V prodeji - počet čísel 4
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ publikace
ostatní

Počet stran
64

Periodicita
4x ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1212-2211

Časopis jako jediný u nás přináší pravidelně 4x ročně aktuální přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva v českém jazyce a je nezbytným zdrojem informací nejen pro soudce, státní zástupce a advokáty, ale i pro poslance, senátory, státní správu, policii a všechny, kteří se zabývají otázkami lidských práv, nebo jejichž lidská práva jsou porušována či ohrožována.

V časopise lze najít nejen překlady jednotlivých rozhodnutí, ale i komentář s vazbami na české právní předpisy a anotace rozsudků za uplynulé čtvrtletí, kde je jednou ze stran sporu Česká republika.

Evropský soud pro lidská práva může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny osob, považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod nebo Protokoly k této Úmluvě, některým ze smluvních států, pokud byly vyčerpány všechny vnitrostátní právní prostředky nápravy a splněny další podmínky. Jestliže Evropský soud pro lidská práva zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů, přizná v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění, které může zahrnovat odškodnění za materiální i morální újmu a proplacení nákladů na řízení před vnitrostátními orgány a Soudem.

Informace pro nové předplatitele:

Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.