Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

V prodeji - počet čísel 4
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
ostatní

Počet stran
64

Periodicita
4x ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1212-2211

Časopis jako jediný u nás přináší pravidelně 4x ročně aktuální přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva v českém jazyce a je nezbytným zdrojem informací nejen pro soudce, státní zástupce a advokáty, ale i pro poslance, senátory, státní správu, policii a všechny, kteří se zabývají otázkami lidských práv, nebo jejichž lidská práva jsou porušována či ohrožována. Evropský soud pro lidská práva může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny osob, považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod nebo Protokoly k této Úmluvě, některým ze smluvních států, pokud byly vyčerpány všechny vnitrostátní právní prostředky nápravy. Jestliže Evropský soud pro lidská práva zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů, přizná v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění, které může zahrnovat odškodnění za materiální i morální újmu a proplacení nákladů na řízení před vnitrostátními orgány a Soudem.

Obsah č. 1/2019:

Egill Eirnasson proti Islandu, stížnost č. 24703/15
Jansen proti Norsku, stížnost č. 2822/16
Pojatina proti Chorvatsku, stížnost č. 18568/12
Enver Şahin proti Turecku, stížnost č. 23065/12, komentář
M. L. a W. W. proti Německu, stížnosti č. 60798/10 a 65599/10, komentář
Kuklík a další proti České republice, stížnosti č. 15493/12, 34297/13, 25705/14, 39843/16, 45417/16, anotace

Obsah č. 2/2019

E. S. proti Rakousku, stížnost č. 38450/12
Magyar Jeti Zrt proti Maďarsku, stížnost č. 11257/16
Khusnutdinov a X proti Rusku, stížnost č. 76598/12
Wunderlich proti Německu, stížnost č. 18925/15
X a další proti Bulharsku, stížnost č. 22457/16
Hoti proti Chorvatsku, stížnost č. 63311/14, komentář

Obsah č. 3/2019

M. A. a další proti Litvě, stížnost č. 59793/17
Khan proti Francii, stížnost č. 12267/16
Høinessová proti Norsku, stížnost č. 43624/14
Harisch proti Německu, stížnost č. 50053/16
Catt proti Spojenému království, stížnost č. 43514/15
Lakatošová a Lakatoš proti Slovensku, stížnost č. 655/16, komentář

 

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.