Překážky v práci v souvislosti s Covid-19, a to na straně zaměstnavatele a zaměstnance (ZÁZNAM)

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ produktu
Online

Určeno pro:      

Vedoucí zaměstnance, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, odborové funkcionáře a další zájemce z řad odborné veřejnosti

Cíl webináře:                       

S nutností řešit v aplikační praxi problémy překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele jejich prokázání, dopad do nároků na pracovní volno, náhradu mzdy (platu) atd. se setkávají všichni účastníci pracovněprávních vztahů.

Cílem webináře je prakticky seznámit účastníky s jednotlivými typy překážek v práci a nejčastějšími problémy při jejich uplatňování v praxi, včetně aktuálních překážek v souvislosti s Covid-19, nové úpravy tzv. kurzarbeitu a včetně legislativně neupravených překážek (např. sick days, care days apod.).

Obsah:

 • Představení právní úpravy práce překážek v práci a její limity pro využití v praxi

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele
  • prostoje, přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
  • částečná nezaměstnanost a souvislosti s tzv. kurzabeitem
  • tzv. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
  • doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
  • překážka po odvolání nebo vzdání se funkce vedoucího zaměstnance
  • výluka
 • Překážky v práci na straně zaměstnance
  • dočasná pracovní neschopnost a karanténa
  • mateřská a rodičovská dovolená, návrat do zaměstnání
  • ošetřování dítěte a člena rodiny, poskytování dlouhodobé péče
  • překážky v práci upravené v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
  • legislativně neupravené překážky v práci (sick / care / free days, vazba a výkon trestu atd.)
 • Příklady a poučení ze soudní praxe

 • Řešení modelových situací navržených účastníky webináře

Lektor: 

               

JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, rozhodce pracovněprávních sporů zapsaný na seznamu MPSV ČR, člen rozkladové komise MZ ČR, lektor a autor článků a odborných publikací

Časový fond:

3 hodiny

Cena:

Na tuto akci se žádné další slevy nevztahují.

Cena zahrnuje:

 • Záznam webináře

PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ ZÁZNAMU JE NUTNÉ, ABYSTE SI V RÁMCI OBJEDNÁVKY UDĚLALI I REGISTRACI. PO ZAKOUPENÍ ZÁZNAMU VÁM PŘIJDE DO E-MAILU NOTIFIKACE O JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VE VAŠEM KLIENTSKÉM ÚČTU.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.