Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Akademik

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ produktu
Online

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné informace o všech povinnostech i právech, které se pojí s výkonem funkce.

Získáte přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovněprávní vztahy školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů, o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoha dalších).

Nabízí komfort okamžitého využití vzorů - doplníte, vytisknete a uložíte cokoli, co potřebujete.

Nespornou výhodou webové aplikace je její aktuálnost - vždy máte jistotu, že poskytované informace jsou ty nejaktuálnější a v souladu s platnou legislativou. Tým odborníků zajišťuje pravidelnou aktualizaci vždy, když dojde k jakékoliv změně. Na tyto změny a aktuální dění v oboru vás také upozorňuje newsletter, který je součástí nabízeného produktu.

Aplikace Řízení školy online - balíček Akademik - obsahuje:

  • Řešení konkrétních pracovních situací
  • Vzory a formuláře potřebné pro jejich řešení
  • Kalendář, ve kterém jsou označeny povinnosti pro management všech typů škol
  • Aktuality z oblasti školství
  • Zákony, vyhlášky, nařízení, které mají vztah k řízení a vedení školy či školského zařízení
  • Tištěný měsíčník Řízení školy (viz níže)
  • Online archiv časopisu Řízení školy se snadným vyhledáváním
  • Přehled DVPP

Otestujte ZDARMA na: www.rizeniskoly.cz


Informace pro nové předplatitele:

Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Konečná cena bude fakturována zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu dní zbývajících do konce příslušného kalendářního roku.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.