Social Choice and Behavior; the nature of their design and management

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
monografie

Datum vydání
2/2018

Vazba
pevná

Počet stran
348

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7552-921-3

V nejširším metodologickém kontextu patří kniha mezi pokusy o přenos poznatků mezi společenskovědními obory. V její části „PART I“ jsou hlavní myšlenky koncentrovány do tří stručných tezí charakterizovaných jako příspěvky právní nauky pro rozvoj ekonomického myšlení. Jmenovitě jde o následující:

Teze A analytikům doporučuje k analyzovanému chování přistupovat jako důsledku interakce mezi dvěma typy subjektů v angličtině označovaných jako Designer a Designee, případně česky jako Zadavatel a Dodavatel.

Teze B říká, že to, co Zadavatel zadává, není Dodavatelovo výsledné chování, ale pouze úkol nějak se chovat, tj. Dodavatelův závazek, plán, cíl apod. V duchu právní nauky je pak zaveden výčet vzájemně výlučných stavů úkolu, včetně stavu, kdy úkol není Dodavatelem „včas a řádně“ splněn.

Teze C navazuje na další notorietu právní nauky, podle níž je úkol vždy zadán ve prospěch nějakého Beneficienta (Beneficiary), kterým může být i tzv. třetí osoba. Proti-hráčem Beneficienta je pak tzv. Odpůrce (Defendant) s tím, že případné spory mezi nimi řeší tzv. Manažer (rozhodčí, soudce apod.).

Teze A, B a C jsou v části „PART II“ aplikovány a testovány v  jedenácti vzájemně odlišných společenských kontextech – od pojistné smlouvy, přes order routing známý z burzovních obchodů až po modely rozhodování za nejistoty.

Klíčová slova

Rozhodování, chování, regulace, smlouva, platnost a účinnost právního úkonu, kolektivní rozhodování, nejistota, delikt a realokace bohatství.

JEL klasifikace

A11, A12, A23

C70

D01

D81, D86

K00

Text celé publikace naleznete na: http://www.fsp.cz/social-choice-and-behavior/

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.