Uplatňování DPH v roce 2021 - ZÁZNAM

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ produktu
Online

PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ ZÁZNAMU JE NUTNÉ, ABYSTE SI V RÁMCI OBJEDNÁVKY UDĚLALI I REGISTRACI. PO ZAKOUPENÍ ZÁZNAMU VÁM PŘIJDE DO E-MAILU NOTIFIKACE O JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VE VAŠEM KLIENTSKÉM ÚČTU.

Praktická aplikace a novela zákona o DPH v roce 2020

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v r. 2021 a veškerými aktualitami. Nová ustanovení budou procvičena na příkladech. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

  • Mezinárodní obchod se zbožím a “Quick Fixes” novela zákona o DPH do detailů
  • Další změny v zákoně o DPH od 1.9.2020 včetně méně známých dopadů novely
  • Sazbové novely zákona o DPH v průběhu roku 2020
  • Jak je to s nájmy nemovitých věcí od ledna 2021 z pohledu zákona o DPH
  • Přímé i nepřímé dopady Brexitu na DPH
  • E-shopy a revoluce v aplikaci DPH od 1.7.2021
  • Stěžejní rozhodnutí Soudního dvora EU v roce 2020 v oblasti DPH

Komu je seminář určen:

Seminář je určen plátcům DPH, účetním a daňovým poradcům

Časový rozvrh: 5 hodin

Informace o lektorovi

Ing. Tomáš Brandejs, Deloitte Advisory

Tomáš Brandejs se ve své praxi daňového poradce zaměřuje od roku 2004 výhradně jen na problematiku daně z přidané hodnoty, a to na pozici interního DPH specialisty společnosti Deloitte Advisory, s.r.o. Je členem odborné sekce DPH při KDP ČR, v rámci níž se aktivně podílí na tvorbě právních předpisů a podzákonných norem vztahujících se k DPH a přispívá k formulování výkladů v této oblasti. V posledních letech se pravidelně umísťoval na předních pozicích v anketě „Daňař roku“. Je autorem desítek kritických rozborů judikatury Soudního dvora EU publikovaných v odborných časopisech, případně článků věnujících se obecně oblasti daně z přidané hodnoty.

Cena zahrnuje:

  • Záznam webináře