Velká novela zákoníku práce (ZÁZNAM webináře)

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ produktu
Online

PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ ZÁZNAMU JE NUTNÉ, ABYSTE SI V RÁMCI OBJEDNÁVKY UDĚLALI I REGISTRACI. PO ZAKOUPENÍ ZÁZNAMU VÁM PŘIJDE DO E-MAILU NOTIFIKACE O JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VE VAŠEM KLIENTSKÉM ÚČTU.

Velká novela zákoníku práce 2020

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s nejdůležitějšími chystanými změnami zákoníku práce, které by mohly mít v praxi významný dopad na všechny zaměstnavatele.

Obsah:

  • Koncepční změny v oblasti dovolené – nový přístup ke stanovování nároku na dovolenou, tzv. přepočet přes hodiny, příklady
  • Přehled změn v zákoníku práce a souvisejících předpisech, dělené nabytí účinnosti změn právní úpravy
  • Změny ve vysílání zaměstnanců – cestovní náhrady, příplatky atd.
  • Nová úprava doručování písemností – dopady do praxe, pořadí jednotlivých typů doručování, poučení z judikatury
  • Korekce tzv. doložky odvolatelnosti – okruh zaměstnanců, s nimiž je možné sjednat doložku odvolatelnosti
  • Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – nově podmínky přechodu
  • Dílčí změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace
  • Sdílené pracovní místo jako atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování, vzor dohody
  • Dílčí změny v oblasti překážek v práci – sportovní soustředění atd.

Komu je webinář určen:

Zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, firemním právníkům, advokátům...

Informace o lektorovi:

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

advokát

Autor působí od r. 2002 v advokacii, od r. 2006 je samostatným advokátem v Praze se specializací na oblast pracovního práva a práva ve zdravotnictví. Vedle advokacie je publikačně i lektorsky činný. Jako odborník na pracovní právo působí rovněž jako zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovních sporů, dále je členem rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví.

Časový rozvh: 3 hodiny