Zákon o dani silniční. Komentář s příklady


Datum vydání
3/2013

Typ produktu
ASPI

Komentář zákona o dani silniční č. 16/1993 Sbzařazen pouze do ASPI - právní obor Daně a poplatky.

Autorka: JUDr. Zdeňka Tesařová.

Komentovaný výklad zákona o dani silniční se vyznačuje velkým množstvím praktických příkladů k jednotlivým komentářům ustanovení.

Kniha obsahuje výklad jednotlivých ustanovení zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb., ve znění platném k 1. červnu 2017, s podrobným zaměřením na složitější vybraná ustanovení, včetně příkladů z praxe a judikatury.

Publikace se zaměřuje rovněž na interpretaci vybraných ustanovení dalších právních předpisů úzce souvisejících s problematikou daně silniční.

Komentář jednotlivých ustanovení doplňují:

  • ilustrativní příklady z praxe,
  • formulář daňového přiznání,

  • pokyny MF,
  • vybraná ustanovení souvisejících právních předpisů.

Pro více informací o aktuální nabídce ASPI kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer