Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.), zákon o válečných hrobech (č. 122/2004 Sb.) - Komentář

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
2/2015

Vazba
vázaná

Počet stran
216

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7478-680-8

ISBN
978-80-7478-681-5

Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další doporučení pro praxi, shrnuje nejdůležitější judikaturu Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších soudů a cituje také technické normy ČSN.

Jak autoři na několika místech upozorňují, právní regulace pohřebnictví je velmi složitá – střetává se v ní právo soukromé (např. nájemní vztahy k hrobovému místu, dědictví) s právem veřejným, zejména správním. Proto výklad obsahuje řadu zasvěcených přesahů do souvisejících právních odvětví – stavebního práva (např. ochranná pásma pohřebišť), zdravotnického práva (např. provádění pitev), práva ústavního (např. ochrana osobnosti, důstojnosti a piety) i práva trestního (např. omezení při podezření na spáchání trestného činu). Zejména v případě zákona o válečných hrobech jsou přehledně vyloženy také související mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána.

Jasný, srozumitelný výklad ocení zejména zaměstnanci obcí a měst, provozovatelé pohřebišť, pohřebních služeb a krematorií i zaměstnanci příslušných ministerstev, kterých se oblast pohřebnictví dotýká – a to nejen Ministerstva pro místní rozvoj, ale např. i Ministerstva zdravotnictví. Kniha bude také užitečnou pomůckou pro studenty a absolventy učebních oborů souvisejících s pohřebnictvím.

 

Mgr. Jaroslav Šejvl absolvoval Policejní akademii České republiky. Od roku 2006 působí na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se zabývá právní problematikou v oblasti návykových látek. Současně se od roku 2009 věnuje problematice správy pohřebiště. V letech 2010–2013 byl hrobníkem na hřbitově v Třebotově, od roku 2011 je správcem židovského hřbitova v Třebotově a v letech 2013–2014 byl vedoucím hřbitovní správy na Olšanech. Dlouhodobě přednáší a publikuje v daném oboru. Byl editorem (spolu s Davidem Stejskalem) přelomové knihy Pohřbívání a hřbitovy (Wolters Kluwer ČR, 2011).

JUDr. Bc. Pavel Vetešník je absolventem Právnické fakulty UK, kde nyní studuje v doktorském studijním programu. Současně pracuje v legislativním a právním odboru České národní banky a je členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády. Dlouhodobě se věnuje publikační a přednáškové činnosti v oblasti správního práva (Zákon o kontrole. Komentář, C. H. Beck, 2014; Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář, C. H. Beck, 2013; Zákon o obecní policii. Komentář, C. H. Beck, 2009 atd.).

Mgr. Eva Stránská jeabsolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje jako právník Městské policie hl. m. Prahy a věnuje se především soukromému právu se zaměřením na věcná práva, závazkové a pracovněprávní vztahy.