Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) - Komentář


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
3/2015

Vazba
vázaná

Počet stran
456

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7478-714-0

ISBN
978-80-7478-715-7

Nejnovější komentář k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jako první na českém trhu reaguje na legislativní změny účinné od 1. 1. 2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Do výkladu je tak nově zařazena zejména problematika spolkové samosprávy a rozhodčího řízení před rozhodčí komisí spolku.

Komentář je zaměřen zejména na praktickou stránku všech aspektů spojených s rozhodčím řízením a obsahuje rozbor aktuálních rozhodnutí rozhodčího soudu a aktuální judikatury a argumentace obecných soudů při rušení rozhodčích nálezů a bude tak užitečnou pomůckou pro advokáty, rozhodce i soudce.

Autory komentáře jsou dlouholetí uznávaní odborníci z advokátní kanceláře Rowan Legal a z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři.


Rozsáhlé výklady k jednotlivým ustanovením zákona jsou věcné a využitelné nejen rozhodci a právními zástupci stran sporů, ale jsou přístupné i poučené laické veřejnosti. Navíc jsou doplněny velkým množstvím judikátů týkajících se problematiky rozhodčího řízení. Za zvláště přínosné lze považovat bohatý výběr z rozhodcovské praxe. Komentář se tak může stát výbornou pomůckou nejen čtenářům z řad právnické obce, ale také studentům právnických fakult k pochopení principů rozhodčího řízení. Publikace by mohla postupně přispět k tomu, že účastníci řízení budou přicházet poučenější o svých právech a povinnostech, ale i rizicích, která jim hrozí.

RNDr. Zdeněk Somr, předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

 

Nakladatelství Wolters Kluwer v roce dvacátého výročí nabytí účinnosti zákona předkládá odborné i laické veřejnosti komentář k tomuto zákonu zpracovaný autorským kolektivem složeným z významných advokátů, rozhodců a pedagogů právnických fakult. Autoři v sobě spojují jak rozsáhlé teoretické znalosti jednotlivých právních institutů, tak i bohaté odborné poznatky a zejména praktické zkušenosti z rozhodčích a soudních řízení a činnosti stálého rozhodčího soudu.

Jestliže si autoři v předmluvě k publikaci stanovili za cíl komentáře jeho „praktické použití advokáty, rozhodci, soudci, podnikovými právníky a dalšími uživateli rozhodčího řízení“, musím po přečtení knihy konstatovat, že tento úkol splnili na výtečnou a vznikla tak velmi praktická pomůcka pro všechny osoby přicházející do styku s rozhodčím řízením.

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Celou recenzi si můžete přečíst
v Bulletinu advokacie č. 5/2015