Záznam e-konference - TaxForum 2022

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ produktu
Online

Cíl konference:              

V důsledku pandemie COVID-19 je na státy vytvářen velký tlak zvýšit státní příjmy a zároveň zachovat spravedlivé a efektivní zdanění. Naše ekonomika se v důsledku pandemie rychle mění a je třeba náležitě reagovat. S ohledem na říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky lze očekávat změny v daňovém systému.

Na konferenci přednášela řada odborníků z Generálního finančního ředitelství, akademické sféry i daňové praxe, a podělili o své zkušenosti, diskutovali o nových daňových nástrojích a představili nejvýznamnější očekávané novinky v oblasti daní.

 


Akce se konala pod záštitou Hospodářské komory České republiky


Přednášející

Zahájení konference - Ing. Tatjana Richterová, generální ředitelka finanční správy

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, obor ekonomika. Ve Finanční správě působí od roku 1991, kdy nastoupila na finanční ředitelství v Ústí nad Labem. Od roku 1991 řídila FÚ v Ústí nad Labem, následně od roku 2012 řídila FÚ pro Ústecký kraj, od roku 2015 FÚ pro hlavní město Prahu. Na konci roku 2018 byla jmenována generální ředitelkou.

 

Daň z příjmu právnických osob v roce 2022 - Ing. Lenka Opluštilová, ředitelka Sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství

Vystudovala provozně ekonomickou fakultu na Mendelově univerzitě v Brně. Ve Finanční správě působí od roku 1994, kdy nastoupila na finanční ředitelství v Brně. Od roku 2018 působí na Generálním finančním ředitelství, její specializací je daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdanění.


Novinky v DPH na rok 2022 - Ing. Jan Tecl, tax manager EKP

Jan Tecl je daňový poradce a manažer v EK Partners. Je členem sekce DPH a sekce mezinárodního zdanění při Komoře daňových poradců v ČR. Hlavní specializací je zejména daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob spolu s mezinárodním zdaněním a podnikovými kombinacemi. Soustředí se také na oblast real-estate a související problematiku.

Jan vystudoval Vysokou školu ekonomickou a již v průběhu studia splnil certifikaci daňového poradce. Na univerzitě působí i nadále a vyučuje na Fakultě financí a účetnictví. V rámci studia PhD se soustředí zejména na zdanění a veřejné finance.


Spotřební daně v letech 2022 a 2023 - Ing. Ivo Šulc, daňový poradce

Specializuje se na nepřímé daně (zejména na spotřební daně) a správu daní a poplatků. Je zapojen do práce v odborném kolegiu Komory daňových poradců ČR, kde má na starosti sekci spotřebních daní. Působí jako zkušební komisař Komory daňových poradců ČR.

V průběhu těchto let publikuje v několika periodických i neperiodických publikacích. Je členem redakční rady časopisu Daňový expert. Je autorem monotématické publikace Spotřební daně s komentářem (ANAG 2010, III. vydání). Má za sebou bohatou lektorskou a školící činnost (Komora DP ČR, Advokátní komora, Svaz Účetních…) zaměřenou zejména na spotřební daně a na správu daní a poplatků.


Zdanění fyzických osob 2022 - Ing. Jana Tepperová, daňová poradkyně

V současné době působí na katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze. Garantuje a vyučuje kurzy zejména z oblasti mezinárodního zdanění příjmů a koordinace sociálního zabezpečení. V rámci výzkumné činnosti se věnuje různým aspektům zdanění a zákonného pojištění, včetně vlivu zdanění na mezinárodní migraci. Je členkou redakční rady časopisu European Financial and Accounting Journal a Bulletinu Komory daňových poradců.

 

Zdanění fyzických osob 2022 - Ing. Lucie Wadurová, daňová poradkyně

Je daňovou poradkyní specializující se na zdanění fyzických osob a oblast sociálního zabezpečení. Většinu profesionální kariéry pracovala v mezinárodních poradenských firmách, s přestávkou v letech 2012–2013 v podobě působení na Ministerstvu financí při přípravě Jednoho inkasního místa. Je aktivní členkou odborného kolegia Komory daňových poradců ČR, kde byla též členkou Prezidia (2015–2018) a vedoucí sekce daně z příjmů fyzických osob (2016–2021).


Převodní ceny v roce 2022 - Ing. Vítězslav Kapoun – ředitel Odboru daní z příjmů II, Sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství

vedoucí Oddělení mezinárodního zdaňování - přímé daně a zástupce ředitelky Odboru daní z příjmů II. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Ve Finanční správě působí od roku 2009 a specializuje se na problematiku převodních cen a mezinárodního zdaňování.


Převodní ceny v roce 2022 - Ing. Lukáš Eisenwort, daňový poradce, jednatel EKP

Je zakládajícím partnerem společnosti EK Partners a zároveň jejím jednatelem. Dále je členem sekce mezinárodního zdanění a sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Lukáš je rovněž členem daňové skupiny Hospodářské komory ČR. Mezi jeho hlavní specializace patří daně z příjmů, mezinárodní zdanění, daňové a účetní dopady přeměn, akvizic, restrukturalizací a jiných korporátních změn.

Lukáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor Zdanění a daňová politika. Na akademické půdě také zůstal a občasně působí jako lektor bakalářských a magisterských oborů zaměřených na daňovou oblast. Lukáš Eisenwort dále působil jako partner ve středně velké poradenské společnosti a věnoval se i publikační činnosti a za své články získal několik akademických ocenění. V roce 2016 byl jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence a v oboru ekonomika, ekonomická odvětví různá, specializace daně.


Daňová podpora výzkumu a vývoje v roce 2022 - Mgr. Kristina Šumichrastová (Ayming Česká republika)

Ředitelka poradenské společnosti Ayming Česká republika, poskytující odborné poradenství firmám v oblasti financování inovací. Specializuje se na daňový odpočet na výzkum a vývoj, dotační poradenství a transferové ceny.

 

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a magisterský program univerzity Paris Dauphine v Paříži se specializací na mezinárodní obchodní právo.


Digitalizace finanční správy v době COVIDu - Ing. Jiří Böhm, Generální finanční ředitelství

vedoucí Oddělení architektury informačních systémů, Generální finanční ředitelství

Vystudoval VŠB Technologickou univerzitu Ostrava. Ve své praxi se věnuje zejména tvorbě a implementacím softwarů pro státní správu a samosprávu včetně definice a optimalizace navazujících procesů. Ve Finanční správě působí od roku 2018 a jeho specializací je definice a návrh IT řešení.


Udržitelnost veřejných financí v letech 2021–2030 - Prof. Jan Pavel, Ph.D., člen Národní rozpočtové rady, ekonom a vysokoškolský pedagog

Jan Pavel se dlouhodobě věnuje veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Profesorem se stal v roce 2015, do Národní rozpočtové rady jej Poslanecká sněmovna zvolila v lednu 2018 na návrh České národní banky na dvouleté funkční období. Po jeho vypršení byl Jan Pavel na návrh centrální banky zvolen Poslaneckou sněmovnou do funkce znovu. Jeho mandát je tentokrát šestiletý a byl zahájen v lednu 2020.


Programem konference Vás provede Ing. Jan Kotala, zakládající člen společnosti EKP.

 

Partneři konference

 

 

  • záznam konference přístupný na neomezenou dobu

PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ ZÁZNAMU JE NUTNÉ, ABYSTE SI V RÁMCI OBJEDNÁVKY UDĚLALI I REGISTRACI. PO ZAKOUPENÍ ZÁZNAMU VÁM PŘIJDE DO E-MAILU NOTIFIKACE O JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VE VAŠEM KLIENTSKÉM ÚČTU.


Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.