Podmínky používání e-učebnic studenty se zvláštní licencí

Podmínky používání elektronického obsahu v aplikaci Smarteca studenty se zvláštní zvýhodněnou licencí

Tento dokument navazuje na Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., dostupné zde: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/eshop/obchodni-podminky.c-2.html

a Podmínky používání e-knih, dostupné zde:

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/eshop/podminky-pouzivani-e-knih.c-177.html.

Upravuje podmínky používání elektronického obsahu studentům-koncovým uživatelům prostřednictvím aplikace Smarteca. Podmínky, které neurčuje přímo tento dokument, určují Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky používání e-knih a platná právní úprava ČR.

Uživatel instalací této aplikace do svého zařízení a jejím používáním akceptuje tyto podmínky.

Služba Student Smarteca

Služba Student Smarteca je zvláštní službou určenou pro studenty vysokých i středních škol.

Uživatel přihlášením se k odběru zvýhodněné služby čestně prohlašuje, že má skutečně postavení studenta dle platné právní úpravy ČR a že bude službu užívat výhradně osobně.

Uživatel zvláštní zvýhodněné služby Smarteca souhlasí s monitorováním a náhodným prověřováním ze strany Wolters Kluwer ČR, a. s., že poskytnutou licenci užívá v souladu s výše uvedenými podmínkami a smlouvou o této službě.

Uživatel si je vědom toho, že licence je osobní, že poskytování přihlašovacích údajů do služby či poskytování zpřístupněného elektronického obsahu jiným osobám je v rozporu se zákonem, hrubým porušením smlouvy o této službě a jejích podmínek. V případě, že bude takové jednání uživateli prokázáno, ponese důsledky svého protiprávního jednání, především povinnost nahradit škodu a povinnost strpět zveřejnění jeho protiprávního jednání.