Novela zákona o DPH 2019

Prodej ukončen
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Přednášející

Typ produktu
Školení

Datum
10.12.2018

Místo konání
Praha, Novotného lávka 200/5

Posluchači budou na semináři seznámeni s ROZSÁHLOU NOVELOU ZÁKONA O DPH, která se dotkne všech plátců!

Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností budou mít účastníci dostatečný prostor i na dotazy a konzultace.

Obsah:

 • Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing
 • Sledování obratu
 • Osoby povinné k dani – nové vymezení
 • Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
 • Digitální služby – místo plnění
 • Poukazy – nová pravidla
 • Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
 • Nový výpočet daně, zaokrouhlování
 • Směna, platby virtuální měnou
 • Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
 • Osvobození bez nároku na odpočet
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • Korekce odpočtu a změna režimu nově
 • Vracení daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Časový posun


Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 200/5, Praha 1, sál č. 319


Časový rozvrh

08:45 – 09:00 hod.   prezence účastníků
09:00 – 14:00 hod.  školení


Komu je seminář určen:

Seminář je určen plátcům DPH, účetním a daňovým poradcům


Informace o lektorce:

Olga Holubová (www.olgaholubova.cz) je daňovou poradkyní od r. 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost. Je členkou odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR. Nakladatelství Wolters Kluwer ČR paní lektorce vydalo řadu knih, v poslední době např. Osvobození od DPH - vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH, 2. rozšířené a aktualizované vydání; a nově připravujeme Komentář k zákonu o DPH, jehož je spoluautorkou. V anketě „Daňař roku“ ji odborná veřejnost zvolila již několikrát vítězem v kategorii „Daňová hvězda v oblasti DPH“.


Slevy

Nárok na 30% slevu mají pouze předplatitelé produktů Wolters Kluwer ČR, a. s.!

Předplatitelé produktů Wolters Kluwer získávají 30% slevu na tento seminář.
Slevový kód najdete ve svém předplatném.

Pokud jste slevový kód ve svém předplatném nenašli, zadejte do pole poznámka "PŘEDPLATITEL" nebo "ASPI ZÁKAZNÍK". Poznámku najdete až ve třetím objednávkovém kroku (1. krok Doprava, platba, 2. krok Dodací a fakturační adresa, 3. krok Potvrzení); vaše sleva pak bude uplatněna až na faktuře.


Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme POUZE PÍSEMNĚ obchod@wolterskluwer.cz Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste již uhradili, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.