Novinka

Chráněný účet – nové povinnosti zaměstnavatele od 1.7.2021 (podle OSŘ)

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Přednášející

Typ akce
Webinář

Typ produktu
Školení

Datum
29.06.2021

Po úspěšném prvním termínu jsme se rozhodli přidat další termín se zaměřením na cílovou skupinu zaměstnavatelů.

Cíl webináře

Účastníci webináře budou seznámeni se všemi aspekty nového institutu exekučního práva, kterým je chráněný účet. Jeho účinnost je ke dni 1.7.2021. Zavedením tohoto institutu do českého právní řádu dojde k významné ochraně povinného při postihu tzv. chráněných příjmů na účtu povinného u peněžního ústavu, ale také k výraznému nárůstu povinností plátců mzdy (zaměstnavatelů) nebo jiného příjmu povinného. Cela nová právní úprava bude podrobně vyložena a okomentována právě se zaměřením na úlohu a nové zákonné povinnosti plátců mzdy a jiného příjmu povinného. Přednášející představí i svůj praktický pohled včetně problematických výkladových pasáží nové právní úpravy.

Povinnost zaměstnavatele při vydání potvrzení a tzv. dlužník z chráněného příjmu

 • potvrzení podle § 304d odst. 1 o. s. ř. - nová povinnost plátce mzdy a jiného příjmu,
 • definice a povinnost tzv. dlužníka z chráněného příjmu (plátce mzdy a jiného příjmu povinného),
 • výplata tzv. chráněného příjmu zaměstnavatelem
 • oznámení podle § 304d odst. 3 o. s. ř. – deklaratorní oznámení plátci mzdy a jiného příjmu)
 • postup při změně zaměstnavatele

Zřízení chráněného účtu

 • základní předpoklady zřízení chráněného účtu,
 • faktické zřízení účtu a jeho oznámení

Technika finančních toků

 • které příjmy povinného mohou být na chráněný účet připisovány,
 • kdy dochází k připisování příjmů na chráněný účet

Zrušení chráněného účtu

 • zřízení více chráněných účtů,
 • uhrazení výkonu rozhodnutí, exekuce
 • zánik povinnosti dlužníka z chráněného příjmu
 • porušení povinností dlužníka z chráněného příjmu 

Prostor pro diskusi a dotazy účastníků

Komu je webinář určen:

Plátcům mzdy a jiného příjmu povinného.

 

Časový rozvrh: 60 min výklad + čas pro Vaše dotazy

10:00 - 11:30

Informace o lektorovi:

JUDr. Ing. Martin Štika

Lektor působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je současně doktorandem na Právnické fakultě ZČU Plzeň (Katedra občanského práva). Je autorem monografie Exekuce v praxi (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o.), která byla vydána v dubnu 2021.  Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentáře Lex Covid (obojí vydané u Wolters Kluwer). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.

Cena:

Na tuto akci se žádné další slevy nevztahují.

Cena zahrnuje:

 • kurzovné
 • záznam webináře
 • materiály k prezentaci

Zúčastnit se webináře není vůbec složité.

 1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
 2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
 3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
 4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
 5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
 6. Webinář může začít.

Storno podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně na adrese obchod@wolterskluwer.cz. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.