ESG související s finančním výkaznictvím (webinář)

V prodeji
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Webinář

Typ produktu
Školení

Datum
13.12.2023

Jaké nové požadavky klade ESG na účetní výkaznictví? Jaká jsou rizika a příležitosti v oblasti ESG? Jak získávat a zpracovávat potřebná data? Jak se ESG dotýká auditingu a reportingu? To a mnoho dalšího se dozvíte na tomto webináři.

Komu je určen:

Problematika udržitelnosti se týká nás všech, reporting o ní manažerů, statutárů, vlastníků, ekonomů, techniků, právníků, finančních expertů, účetních metodiků a profesionálů, daňových poradců, auditorů, podnikatelů a pracovníků ve veřejném sektoru 

Obsah webináře:

 • Ekonomické, politické, ekologické a finanční změny
 • Dopad změn do právního prostředí účetnictví
 • Rozšíření požadavků uživatelů na informace
 • Vypovídací schopnost účetních výkazů a přílohy
 • Související zprávy s účetní závěrkou/konsolidovanou účetní závěrkou
 • Koncepční rámec vykazování informací z ESG
 • Možné množiny informací
 • Cíle ESG
 • Uživatelé ESG, stakeholdeři
 • Faktory ESG
 • Hlavní zásady ESG
 • Rizika a příležitosti v oblasti ESG
 • Struktura informací
 • Metody získávání dat, sběr dat
 • Metody zpracování dat
 • Analýzy ESG, návrhy tabulek a výkazů
 • Propojení mezi finančními a nefinančními výkazy
 • Podávání zpráv o udržitelnosti
 • Standardy ESG – ISRD
 • Audity v souvislosti s ESG
 • Reporting ESG
 • Zveřejňování informací z oblasti ESG

 

Lektorka:

doc. Ing. Hana Březinová, CSc., statutární auditorka, metodik účetnictví, VŠ učitelka

Specializuje se na metodickou činnost (tvorba účetních systémů konkrétních účetních jednotek a jejich skupin, vytvoření a nastavení vnitřních finančních a účetních pravidel ve vazbě na daňový systém, aplikace účetních metod, stanovení konkrétních účetních postupů), poradenskou činnost pro výše uvedené subjekty v oblasti financí, účetnictví a daní ve vazbě na věcně právní předpisy, audit účetních závěrek ve smyslu zákona o účetnictví, zákona o auditorech, zákona o obchodních korporacích a právní úpravy pro vybrané účetní jednotky a neziskové nestátní organizace, dále na ostatní auditorskou činnost (forézní audit, due diligence, čerpání dotací), firemní transformace, insolvenční řízení, lektorskou i publikační činnost (nejen články, ale i mnoho odborných publikací).

Cena zahrnuje:

 • Kurzovné
 • Podkladové materiály
 • Záznam webináře
 • Zájemcům vytvoříme elektronický certifikát potvrzující absolvování webináře

Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

Zúčastnit se webináře není vůbec složité.

 1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
 2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
 3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
 4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
 5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
 6. Webinář může začít.


Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme POUZE PÍSEMNĚ na adrese obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste již uhradili, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.