Škola jako místo setkávání 2024


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
04.10.2024

Společnost Wolters Kluwer ČR - redakce Řízení školy pro vás připravuje konferenci Škola jako místo setkávání.

Srdečně vás zveme na 2. ročník úspěšné konference Škola jako místo setkávání.

Tak jako v minulých konferencích, na které tato navazuje, nám jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu.

Přednášky budou souběžně v 5 konferenčních sálech. Program bude rozdělem do tematických sekcí a vy si bude moci vybrat, na kterou přednášku byste rádi šli, a váš kolega či kolegyně zase může jít na jinou. Poté spolu můžete nově získané informace sdílet.

VÝRAZNÉ MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

Je doloženo, že pokud chceme pozitivní dopady DVPP do života školy, je důležité, aby se zúčastnilo více účastníků z jedné školy. Jen tak je šance na pozitivní změnu.

Přesně to je důvod, proč jsme se rozhodli výrazně finančně zvýhodnit více účastníků z jedné školy. 

od 2 účastníků sleva 20 % (cena za jednoho účastníka - 2 040 Kč)
od 3 účastníků sleva 35 % (cena za jednoho účastníka - 1 658 Kč)
od 4 účastníků sleva 50 % (cena za jednoho účastníka - 1 275 Kč)

Jedinou podmínkou je, že sleva platí v rámci jedné objednávky, není možné postupně přidávat kolegy a žádat dodatečně slevu.

Pro koho je naše konference tím pravým místem setkávání?

 • Vedení a širší vedení škol všech typů od MŠ po VOŠ včetně ZUŠ (především ale pro ZŠ)
 • Zřizovatele škol
 • Členy koncepčních skupin
 • Vedoucí metodických sdružení
 • Vedoucí předmětových komisí
 • Školní poradenské pracovníky
 • Pedagogy škol mateřských, základních, středních i VOŠ, také základních uměleckých

Program

Časový plán konference Škola jako místo setkávání, 2. ročník – úvodní společná část (plénum)

9.00 – 10.30

Zahájení a první část pléna

9:00 – 9:15

Zahájení, úvodní slovo ředitele pořadatele konference Wolters Kluwer a šéfredaktorky Řízení školy

9:15 – 9:45

Úvodní slovo ministra školství Mikuláše Beka

9:45 – 10:15

Nástroje pro hodnocení klíčových kompetencí
Tomáš Zatloukal, ČŠI

10:15 – 10:30

Křest knihy Tomáše Boudy „Jak české školství spravovaly školské úřady a co z toho plyne pro Strategii 2030+“, která vznikla ve spolupráci s Parterstvím 2030+
Tomáš Bouda, Silvie Pýchová

10.30 – 11.00

Přestávka

11:00 – 11:20

Co je podpora ředitelů a učitelů škol
Ivo Jupa, NPI ČR

11:20 -11:40

Tipy pro profesionální mluvený projev
Michaela Vašinová, LEAGLE.ONE

11:40 – 12:00

Chcete ocenit učitele? Nominace na cenu je jednou z možností. Cenu Global Teacher Prize představí projektová manažerka ceny Hana Matoušů; 32. ročník ceny Zlatý Ámos odstartuje ředitel ankety Slávek Hrzal.

 

Sekce a garanti

 • Pedagogický lídr: Pavel Škramlík, Akademie Libchavy
 • Digitální vzdělávání: Ondřej Neumajer, NPI ČR 
 • Školní a kariérové poradenství: Lenka Krejčová, ZŠ Poznávání, odborná garantka Školního poradenství v praxi 
 • Předškolní vzdělávání: Marie Najmonová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, Katedra primární a preprimární pedagogiky
 • Výuka orientovaná na kompetence: Markéta Beková, NPI ČR

Anotace sekce Pedagogický lídr:

Sekce pro vedoucí pracovníky školy – Pedagogický lídr, kterou zastřešuje Akademie Libchavy, se letos zaměří na téma vzdělávání žáků a studentů pro současnost a budoucnost. Příspěvky ve formě přednášek s následnou diskusí budou mít jednoticí linku a hledat odpovědi na otázky: Co potřebují firmy od škol? Na co by školy měly zaměřovat pozornost, aby se jejich absolventi dobře uplatňovali v praxi? A jaké konkrétní dovednosti, gramotnosti a kompetence rozvíjet? Představíme příklady dobré praxe ze škol, z neformálního vzdělávání i z firemního prostředí. Mezi přednášejícími přivítáme zástupce z vedení různých typů škol, manažery a lídry firem.

13:00 – 13:20

Proč Zahrada života? Člověk potřebuje v životě růst, kvést a mít kořeny

Pavel Fiala (Akademie Libchavy)

13:20 – 13:30

Diskuse

 

13:30 – 13:50

Jak v Chebu propojují studenty s praxí v sociální službách, v institucích a organizacích sociální práce?

Jindřich Novák, Lucie Poláková (Komunitní osvětové společenství)

13:50 – 14:00

Diskuse

 

14:00 – 14:30

Coffee break

 

14:30 – 14:50

Přístup je klíčem k úspěchu

Eva Mohauptová (Akademie Libchavy)

14:50 – 15:00 

Diskuse

 

15:00 – 15:20

Škola pro svět, který bude…  svobodný a kreativní

Romana Lisnerová (Gymnázium ARTION)

15:20 – 15:30

Diskuse

 

Anotace sekce Digitální vzdělávání:

Naše životy se stále více odehrávají v digitálním světě, stále více využíváme digitální nástroje v situacích, ve kterých jsme si dříve vystačili s tužkou a papírem. Tento svět se ale až překvapivě rychle proměňuje, takže to, co jsme se naučili před několika lety, nám již nestačí, do používání přicházejí nové programy, aplikace, sociální sítě, komunikační možnosti... S explozivním nástupem umělé inteligence v podobě nástrojů generujících smysluplné texty, obrázky, zvuky a videa přichází kromě nových možností těžko odlišitelných od magie i jejich zneužívání, ohrožující naše data a majetek, podrývající demokratický řád, ve kterém žijeme, a v neposlední řadě útoky na nás samotné, na naši psychiku. Odpolední sekce věnovaná digitálnímu vzdělávání se pokusí shrnout, jak se daří digitalizovat výuku a vzdělávací obsah ve školách (revize RVP) a jak stát naplňuje vize digitálního vzdělávání. Vyslechneme si příspěvky k tématu digitálního wellbeingu a kyberbezpečnosti. Do popředí zájmu, kterému se bude věnovat i diskuzní panel, postavíme otázku, jak má vypadat nové pojetí vzdělávání, které bude odpovídat dnešní úrovni rozvoje umělé inteligence. Zaměříme se především na složky mediální výchovy a gramotnosti, které by nás měly chránit před stále uvěřitelnějšími dezinformacemi, sofistikovanějšími manipulacemi a promyšlenými útoky.

13:00 – 13:15

Co nás čeká v oblasti digitálního vzdělávání v ČR a na evropské úrovni

Martin Úlovec (zmocněnec MŠMT pro digitalizaci a digitální vzdělávání) 

13:15 – 13:30

Doba hojnosti v digi podpoře školám 

Irena Fričová (NPI ČR)

13:30 – 13:45

Digitální wellbeing

Adéla Lábusová (Jules a Jim, NPI ČR)

13:45 – 14:00

AI v rukou podvodníků a útočníků a jak se z toho nezbláznit

Pavel „Spajk“ Matějíček (BOIT Cyber Security, s. r. o.)

14:00 – 14:30

Coffee break

 

14:30 – 14:50

AI ve vzdělávání v roce 2024 – co klíčového přinesla umělá inteligence se zaměřením na dezinformace a manipulace

 

14:50 – 15:30 

Kulatý stůl odborníků na téma „Jak má vypadat nové pojetí vzdělávání, které bude odpovídat dnešní úrovni rozvoje umělé inteligence“

moderuje Ondřej Neumajer (NPI ČR)

Anotace sekce Školní a kariérové poradenství:

Poradenství ve školství nabízí širokou škálu možností – poradenství individuální i skupinové, s dětmi, dospívajícími i dospělými, s žáky, učiteli i rodinami, zaměřené na studium, vztahy, osobní rozvoj a mnoho dalšího. Svébytnou oblastí je také kariérové poradenství, které v posledních letech získává nové rozměry a rozvíjí se v souladu se světovými trendy. Sekce školního poradenství proto nabídne přednášky a workshopy ze všech sfér školního poradenství. Představí příklady dobré praxe, pozoruhodné výzkumné studie zaměřené do poradenské oblasti, efektivní a vědecky prověřené metody práce, ucelené intervenční a poradenské programy i diagnostického nástroje, které mohou poradenství obohatit a dále rozvíjet. Mezi přednášejícími očekáváme zástupce z akademické oblasti, ze školních poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení i nestátních poradenských institucí, které se zabývají školstvím.

13:00 – 13:20

Za úspěch vděčíme z velké části měkkým dovednostem. Jak (se) je (na)učit? Metodika Skills Builder – schopnost naslouchat

Romana Šloufová (Schola Empirica, z. s.)

13:20 – 13:40

Škola – místo bezpečí a pomoci

Aneta Kuželová, Lenka Kvapilová (Centrum Locika,
z. ú.)

13:40 – 14:00

Herní diagnostický systém Invenio.
I ve vaší škole?

Šárka Portešová, Michal Jabůrek, Ondřej Straka (Katedra psychologie FSS MU Brno)

14:00 – 14:30

Coffee break

 

14:30 – 14:50

Kariérová volba bez předsudků

Helena Košťálová (EKS, z. s.)

14:50 – 15:10 

Vercajk pro kariérové poradce

Nora Jakobová (Gymnázium Jana Palacha, s. r. o.); Mgr. Marie Vosmíková (Gymnázium Jana Nerudy)

15:10 – 15:30

Udržitelné kariérové poradenství v prostředí ZŠ

Lenka Němcová (EKS, z. s.)

Anotace sekce Předškolní vzdělávání:

Předškolní vzdělávání je zásadním milníkem v životě každého dítěte a představuje základní pilíř pro jeho další vzdělávací a životní dráhu. Proto se nabízí hned v úvodu zodpovězení otázky „Kam směřuje naše předškolní vzdělávání?“. Tuto otázku se nám pokusí zodpovědět ve stejnojmenném příspěvku Ludmila Třeštíková a socioložka Daniela Swart z MŠMT. Příspěvek České děti venku 2023 přinese odpověď na otázku „Kolik času tráví české děti ve venkovním prostředí?“. A ani v tomto ročníku konference nebude chybět téma týkající se spolupráce. Tentokrát bude věnováno modelu funkční spolupráce mezi mateřskou školou a sociálními službami. Druhá polovina vystoupení bude více praktická a představí zajímavé didaktické materiály pro učitele dětí předškolního věku.

13:00 – 13:20

Kam směřuje naše předškolní vzdělávání

Ludmila Třeštíková, Daniela Swart (MŠMT)

13:20 – 13:40

České děti venku 2023

Hana Vejlačiková (Nadace Proměny)

13:40 – 14:00

Mateřská škola na to nemusí být sama

Vladimíra Pechanová; Lucie Matějovicová (Platforma pro včasnou péči)

14:00 –14:30

Coffee break

 

14:30 – 14:50

Úspěšný start se ŠKOLKOTELKOU

Eva Svobodová (PF JU České Budějovice)

14:50 – 15:10 

Adaptace dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole

Martina Lietavcová (PF JU České Budějovice)

15:10 – 15:30

Jak na motivaci u předškolních dětí?

Jana Holubová (speciální pedagog)

Anotace sekce Výuka orientovaná na kompetence:

Po více než dvaceti letech dochází k revizi Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní školy. Nový RVP se snaží připravit žáky na podmínky měnícího se světa v 21. století prostřednictvím klíčových kompetencí. Kompetence představuje funkčně propojené vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty. A je zřejmé, že pokud má tato významná změna v pojetí výuky být úspěšně zavedena do každodenního života tuzemských škol, tak to pro mnohé z nich znamená velkou výzvu, jelikož aktuální data ČŠI ukazují, že na většině z nich stále dominuje frontální pojetí výuky. Sekce proto přináší jak pohled na probíhající změny perspektivou institucí, které ji zajišťují a vystoupí na ni zástupci MŠMT a NPI. Současně poskytne praktickou inspiraci do výuky skrze prezentaci konkrétních projektů a prostřednictvím workshopů.

13:00 – 13:10

Úvodní slovo

Marcela Murgašová (Blížksobě)

13:10 – 13:30

Co přináší nový Rámcový  vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)?

Jan Jiterský (MŠMT), Matěj Bulant (NPI ČR)

13:30 – 13:50

Jak v projektu Pomáháme školám k úspěchu systematicky rozvíjíme čtenářství a pisatelství žáků prostřednictvím spolupráce učitelů a škol  

Hana Košťálová (Pomáháme školám k úspěchu)

13:50 – 14:10

Finanční vzdělávání

Dagmar Biersaková (Nadace České spořitelny)

14:10 – 14:30

Coffee break

 

14:30 – 14:50

Kompetence k udržitelnosti

Jan Smrčka (TEREZA)

14:50 – 15:10 

Občanská gramotnost

Tomáš Hazlbauer (CEDU)  

15:10 – 15:30

Škola na cestě k podnikavosti

Anna Kačabová (Asociace Podnikavé Česko)

V ceně je zahrnuto

 • občerstvení 
 • kurzovné
 • podkladové materiály
 • certifikát ze školení - elektronicky po konferenci

Partneři konference

                   
             
           

 

Odborní partneři

             

 

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně zakaznicke@wolterskluwer.cz.
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.