Škola jako místo setkávání


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
04.10.2023

Místo konání
Praha, Novotného lávka 200/5

Společnost Wolters Kluwer ČR - redakce Řízení školy ve spolupráci se ZŠ Poznávání, s. r. o., a NPI ČR pro vás připravují konferenci Škola jako místo setkávání.

Tak jako v minulých konferencích, na které tato navazuje, nám jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu.

Co bude nové oproti minulým konferencím? Přednášky nebudou jen v jednom sále, ale přednášet se bude souběžně v 6ti konferenčních sálech. Program bude rozdělem do tematických sekcí a vy si bude moci vybrat, na kterou přednášku byste rádi šli a váš kolega či kolegyně zase může jít na jinou. Poté spolu můžete nově získané informace sdílet.

VÝRAZNÉ MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

Je doloženo, že pokud chceme pozitivní dopady DVPP do života školy, je důležité, aby se zúčastnilo více účastníků z jedné školy. Jen tak je šance na pozitivní změnu.

Přesně to je důvod, proč jsme se rozhodli výrazně finančně zvýhodnit více účastníků z jedné školy. 

od 2 účastníků sleva 25 % (cena za jednoho účastníka - 1 763 Kč)
od 3 účastníků sleva 40 % (cena za jednoho účastníka - 1 410 Kč)
od 4 účastníků sleva 50 % (cena za jednoho účastníka - 1 175 Kč)

Jedinou podmínkou je, že sleva platí v rámci jedné objednávky, není možné postupně přidávat kolegy a žádat dodatečně slevu.

KDY? 4. října 2023

KDE? Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Pro koho je naše konference tím pravým místem setkávání?

 • Vedení a širší vedení škol všech typů od MŠ po VOŠ včetně ZUŠ (především ale pro ZŠ)
 • Zřizovatele škol
 • Členy koncepčních skupin
 • Vedoucí metodických sdružení
 • Vedoucí předmětových komisí
 • Školní poradenské pracovníky
 • Pedagogy škol mateřských, základních, středních i VOŠ, také základních uměleckých

Program

V současné době na tvorbě programu intenzivně pracujeme a budeme ho průběžně doplňovat.

DOPOLEDNÍ PROGRAM 

9:00 - 9:20 Zahájení konference  Mikuláš Bek, ministr školství
9:20 – 9:50  Zástupce MŠMT představí nový dlouhodobý záměr  
9:50 – 10:20  Zástupce ČŠI nás seznámí s aktuálními výsledky šetření  
10:20 – 10:40  Trendy digitálního vzdělávání Ondřej Neumajer, NPI ČR
10:40 – 11:00 

Vývoj dětí s rizikem směrem ke školnímu selhávání či naopak úspěchu 

Irena Smetáčková, Anna Páchova a Irena Kučerová, PedF UK  
11:00 – 11:15  O pomoci tam, kde je to potřeba  Klára Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva 
11:15 – 11:45 

Vyhlášení výsledky 10. ročníku Zlaté karabiny.

 
11:45 – 12:45  Oběd  

ODPOLEDNÍ PROGRAM 

Sestavte si program přednášek vašim preferencím na míru!


V rámci odpoledního programu konference poběží souběžně přednášky v následujících sekcích:

1) Pedagogický lídr

Lídrem je ten, kdo dokáže vést druhé, tedy „jít v čele před ostatními“. Pedagogický lídr je vzorem a podporuje učící se kulturu školy. V úvahách o roli ředitele školy je proto otázka pedagogického leadershipu jedním ze zásadních témat. Tématu lídrovství budou ve dvou blocích věnovány čtyři přednášky a dvě diskuse s odborníky. V první části budou prezentovat Monika Puškinová, která se bude věnovat právním základům pedagogického vedení školy, a Jan Voda, který vystoupí s prezentací s názvem Jaký lídr chceme být? Navazovat bude moderovaná diskuse tří hostů na téma: Jak se pozná lídr, který zaměřuje svoji pozornost na pedagogický rozvoj školy, podle čeho se pozná škola, kterou vede lídr? Účast na diskuzi přislíbili pánové Břetislav Svozil, Jiří Nantl a Tomáš Feřtek. 

Ve druhé části odpoledního bloku vystoupí s příspěvky Jiří Šmejkal z Akademie Libchavy na téma 7 inteligencí – což je ucelený koncept rozvoje ředitelů i učitelů, a Kristýna Sovinská za NPI a ŘnŽ, která představí vzdělávací program Ředitel lídr. Následovat bude moderovaná diskuse s hosty, kterými budou pánové Jiří Šmejkal, Petr Jíša a Tomáš Zatloukal. Vystoupí s tématem Efektivní přístupy ve vzdělávání lídrů. Společně budou hledat odpovědi na otázky: Jaké jsou možnosti rozvoje lídrů škol? Jakými formami se ředitel školy může rozvíjet? Čím můžeme podpořit rozvoj ředitele školy?

2) Digitální vzdělávání

Podíváme se na aktuální trendy digitálního vzdělávání, které ovlivňují globální svět vzdělávání, ale především na ty, které mají dopady a projevy v českých školách. O pedagogickém leadershipu se mluví všude, my si upřesníme, co znamená digitální pedagogický leadership, tedy co tato oblast přináší do práce ředitelů škol. Věnovat se budeme zajištění kybernetické bezpečnosti a právním požadavkům na školy souvisejícím s digitalizací. Velkým tématem bude umělá inteligence a její bezprostřední dopady na výuku učitelů. Chybět nemohou zkušenosti IT guru, jejichž konzultační nabídka je školám poskytována zdarma.

Program sekce Digitální vzdělávání

12:45 - 13:05 Kybernetická bezpečnost žáků, učitelů a školy  Petra Sobková, NÚKIB 
13:05 - 13:25 Podpora sítě IT Guru v rámci NPO 3.1  Petr Polívka, NPI
13:25 - 13:45 Systémové myšlení jako předpoklad společenské změny  Rado Pittner, Ashoka 
13:45 - 14:15

Diskuzní panel 

Modernizace kurikula v době digitální 

NPI ČR, ZŠ Kraslice, Dukelská ulice 

14:15 -14:35 Coffee Break  
14:35 - 14:55

Spolupráce škol aneb eTwinning 

 Jakub Šerák, DZS
14:55 - 15:15  

Aktivity digitálního vzdělávání ve vzdělávací politice státu 

 Martin Úlovec, zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání MŠMT 
15:15 - 15:35  

Česká škola a umělá inteligence (AI) - výsledky výzkumu 

 Kamil Kopecký, UPOL
15:35 - 15:55

Diskuzní panel 

Jak mění AI školní výuku a na co se máme připravit 

 

Eva Nečasová, Pavel Hodál + další host, AI dětem a ZŠ Bakalka 


3) Školní a kariérové poradenství

Poradenství ve školství nabízí širokou škálu možností – poradenství individuální i skupinové, s dětmi, dospívajícími i dospělými, s žáky, učiteli i rodinami, zaměřené na studium, vztahy, osobní rozvoj a mnoho dalšího. Svébytnou oblastí je také kariérové poradenství, které v posledních letech získává nové rozměry a rozvíjí se v souladu se světovými trendy. Sekce školního poradenství proto nabídne přednášky a workshopy ze všech koutů i zákoutí školního poradenství. Představí příklady dobré praxe, pozoruhodné výzkumné studie zaměřené do poradenské oblasti, efektivní a vědecky prověřené metody práce, ucelené intervenční a poradenské programy i diagnostického nástroje, které mohou poradenství obohatit a dále rozvíjet. Mezi přednášejícími očekáváme zástupce školních poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení i mnohých nestátních poradenských institucí, které se zabývají školstvím.

Program sekce Školní a kariérové poradenství

12:45 - 13:05 Záměr MŠMT zrušit klasifikaci v nejnižších ročnících ZŠ  Michal Černý, MŠMT
13:05 - 13:25

Kariérové poradenství z pohledu systému

Silvie Pýchová, Centrum kompetencí
13:25 - 13:45 Osobnostní, sociální a karierový rozvoj v revidovaném RVP ZV Petr Chaluš, NPI, ČR
13:45 - 14:15

Proč a jak nastavit systematickou efektivní podporu nadaných a talentovaných žáků ve škole, konkrétní příklady, kazuistika

Dominika Adamová a Natália Balogova, Open Gate

14:15 -14:35 Coffee break  
14:35 - 14:55

Je mezi dospívajícími módou hlásit se LGBT+?

Irena Smetáčková a Marcela Macháčková, PedF UK
14:55 - 15:15

Zkušenosti se zaváděním „evidence-based“ programů v ČR

Pavel Dosoudil, CSS Praha
15:15 - 15:35

Program prevence šikany KiVa pro ZŠ

Veronika Švomová a Monika Kotrbová, Schola Empirica
15:35 - 15:55

Základy duševní hygieny pro dospívající

Jaroslava Budíková, PPP Praha 11 a 12


4) Inspirace do výuky

Inspirace do výuky není nikdy dost a je opravdu z čeho vybírat. Začneme aktuálním stavem revizí RVP. Dozvíte se, jak se učí učitelé aneb povídání o profesních učících se skupinách, objasníme si význam záhadné zkratky RRRR a vyzkoušíme si výuku moderních dějin zážitkovou formou. Představíme, jak učit nově projektově a jak zařadit do výuky téma finanční gramotnosti. Také proč a jak vyrazit do světa na zkušenou a jak souvisí světlo s kognitivním výkonem a vitalitou. Program této sekce má na starosti šéfredaktorka Naďa Eretová.

Program sekce Inspirace do výuky

12:45 - 13:05 Jak se učí učitelé Hana Košťálová, PŠÚ
13:05 - 13:25 Jak posunout výuku i školu o úroveň výš díky mezinárodním projektům Pavlína Kroužková, DZS (Erasmus)
13:25 - 13:45 3x jinak, ale vždy inovativně

Mgr. Tereza Bočanová,Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. a Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., MBA, Škola rodu ženského

 

13:45 - 14:15 Revize RVP ZV – kde jsme a kam směřujeme Jan Jiterský, MŠMT
14:15 -14:35 Coffee break  
14:35 - 14:55 Co znamená RRRR? Veronika Bačová a Petra Saňáková, SOFA
14:55 - 15:15  Nový pohled na finanční vzdělávání ve školách Soňa Lippmann, Nadace České spořitelny 
15:15 - 15:35 Pamětnické příběhy v zážitkovém a výchovně-dramatickém vzdělávání Jitka Míčková aTomáš Spáčil, Post Bellum  
15:35 - 15:55 Bystří jako na sluníčku – vliv umělého osvětlení na studijní výsledky a klima ve škole Lenka Meierová, ČVUT

 

5) Předškolní vzdělávání

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Titul slavné knihy povídek trefně vystihuje význam předškolního vzdělávání, proto je zcela pochopitelné, že mu věnujeme jednu celou samostatnou sekci.

Program sekce, ve které budou představeny příspěvky praktické i teoretické s přesahem do praxe, témata aktuální i ta, která řešíme stále, naplní svými příspěvky odborníci různých profesí. Setkávání rodičů s mateřskou školou se prolíná celou první částí sekce. Ředitelka MŠ Mirka Strakatá se zaměří na podporu partnerského vztahu mezi rodinou a mateřskou školou. Co si mohou dovolit rodiče a co paní učitelky, zodpoví právnička Alice Kubů Frýbová. Jak spolupracovat s rodinou dítěte s OMJ, se dozvíme z příspěvku Marie Najmonové. A kdo si počká na závěr první části sekce, bude mít možnost diskutovat nejen na téma rodiny a školy s dětským psychologem Václavem Mertinem.

Druhá část sekce nabídne tematicky pestřejší program, který otevře ředitelka městské knihovny Ilona Salajková s praktickou ukázkou narativního divadla Kamishibai. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami budou věnovány dva následující příspěvky. Problematice vývojové dysfázie v předškolním věku se věnuje logopedka Eva Kolesová. Jak podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, se dozvíme od speciální pedagožky Martiny Lietavcové. A kdo si počká na závěr této části sekce, zúčastní se workshopu na téma jak předcházet, snížit a řešit konflikty ve třídě pomocí vhodných strategií.

Zodpovědnost za tuto sekci vzala na svá bedra Marie Najmonová z Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Program sekce Předškolní vzdělávání

12:45 - 13:05 Profese a zájmy rodičů jako prostředek možné spolupráce

Mirka Strakatá, MŠ Slunečnice

13:05 - 13:25 Kde jsou právní hranice pro rodiče a děti v mateřských školách?

Alice Kubů Frýbová, Advokátní kancelář Holubová

13:25 - 13:45 Spolupráce mateřské školy s poradenskými pracovníky  a rodinou při integraci dítěte s OMJ 

Marie Najmonová, PF JCU

13:45 - 14:15 Diskuze s PhDr. Václavem Mertinem

PhDr. Václav Mertin

14:15 -14:35 Coffee break  
14:35 - 14:55 Kamishibai – narativní divadlo a jeho potenciál ve vzdělávání

Ilona Salajková, Městká knihovna Mikulov

14:55 - 15:15  Diagnostika a individuální terapie dětí s vývojovou dysfázií Eva Kolesová
15:15 - 15:35 Příspěvek bude upřesněn  
15:35 - 15:55 Jak podpořit wellbeing dětí. Metodika Dobrý začátek – Jak předcházet, snížit a řešit konflikty ve třídě pomocí vhodných strategií

Egle Havrdová a Anna Petrová Kubešová, Schola Empirica z.s.

 

V ceně je zahrnuto

 • občerstvení 
 • kurzovné
 • podkladové materiály
 • certifikát ze školení - elektronicky po konferenci

Partneři

 


   

 

Odborní partneři

 

  

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.