Škola jako místo setkávání

Praha, Novotného lávka 200/5
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Typ akce
Konference

Typ produktu
Školení

Datum
04.10.2023

Místo konání
Praha, Novotného lávka 200/5

Společnost Wolters Kluwer ČR - redakce Řízení školy ve spolupráci se ZŠ Poznávání, s. r. o., a NPI ČR pro vás připravují konferenci Škola jako místo setkávání.

Tak jako v minulých konferencích, na které tato navazuje, nám jde především o společné setkání kolegů, hledání inspirace a výměnu zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu.

Co bude nové oproti minulým konferencím? Přednášky nebudou jen v jednom sále, ale přednášet se bude souběžně v 6ti konferenčních sálech. Program bude rozdělem do tematických sekcí a vy si bude moci vybrat, na kterou přednášku byste rádi šli a váš kolega či kolegyně zase může jít na jinou. Poté spolu můžete nově získané informace sdílet.

VÝRAZNÉ MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

Je doloženo, že pokud chceme pozitivní dopady DVPP do života školy, je důležité, aby se zúčastnilo více účastníků z jedné školy. Jen tak je šance na pozitivní změnu.

Přesně to je důvod, proč jsme se rozhodli výrazně finančně zvýhodnit více účastníků z jedné školy. 

od 2 účastníků sleva 25 % (cena za jednoho účastníka - 1 763 Kč)
od 3 účastníků sleva 40 % (cena za jednoho účastníka - 1 410 Kč)
od 4 účastníků sleva 50 % (cena za jednoho účastníka - 1 175 Kč)

Jedinou podmínkou je, že sleva platí v rámci jedné objednávky, není možné postupně přidávat kolegy a žádat dodatečně slevu.

KDY? 4. října 2023

KDE? Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Pro koho je naše konference tím pravým místem setkávání?

 • Vedení a širší vedení škol všech typů od MŠ po VOŠ včetně ZUŠ (především ale pro ZŠ)
 • Zřizovatele škol
 • Členy koncepčních skupin
 • Vedoucí metodických sdružení
 • Vedoucí předmětových komisí
 • Školní poradenské pracovníky
 • Pedagogy škol mateřských, základních, středních i VOŠ, také základních uměleckých

Program

V současné době na tvorbě programu intenzivně pracujeme a budeme ho průběžně doplňovat.


Úvodní plénum:

 • Zástupce MŠMT představí nový dlouhodobý záměr.
 • Zástupce ČŠI nás seznámí s aktuálními výsledky šetření.
 • Zástupce NPI zreviduje malé revize RVP v ICT a zhodnotí stav digitalizace škol.
 • Za zvuku fanfár vyhlásíme výsledky 10. ročníku Zlaté karabiny.


Sekce dle tematického zaměření:

V rámci konference poběží souběžně přednášky v následujících sekcích:

1) Pedagogický lídr

Lídrem je ten, kdo dokáže vést druhé, tedy „jít v čele před ostatními“. Pedagogický lídr je vzorem a podporuje učící se kulturu školy. V úvahách o roli ředitele školy je proto otázka pedagogického leadershipu jedním ze zásadních témat. V příspěvcích a workshopech budeme mimo jiné hledat odpovědi na otázky: Kdo je pedagogickým lídrem? Na jaké své dovednosti a inteligence může zaměřovat pozornost? Jak ve škole vytvářet bezpečné prostředí a pečovat o klima? Jak a čím podporovat profesní učení? Zaměříme se i na nové trendy podpory ředitelů.  Představíme příspěvky z praxe škol, kde lídři zaměřují svou pozornost prioritně na dopad výuky na učení všech žáků ve škole.

2) Digitální vzdělávání

Podíváme se na aktuální trendy digitálního vzdělávání, které ovlivňují globální svět vzdělávání, ale především na ty, které mají dopady a projevy v českých školách. O pedagogickém leadershipu se mluví všude, my si upřesníme, co znamená digitální pedagogický leadership, tedy co tato oblast přináší do práce ředitelů škol. Věnovat se budeme zajištění kybernetické bezpečnosti a právním požadavkům na školy souvisejícím s digitalizací. Velkým tématem bude umělá inteligence a její bezprostřední dopady na výuku učitelů. Chybět nemohou zkušenosti IT guru, jejichž konzultační nabídka je školám poskytována zdarma.

3) Školní a kariérové poradenství

Poradenství ve školství nabízí širokou škálu možností – poradenství individuální i skupinové, s dětmi, dospívajícími i dospělými, s žáky, učiteli i rodinami, zaměřené na studium, vztahy, osobní rozvoj a mnoho dalšího. Svébytnou oblastí je také kariérové poradenství, které v posledních letech získává nové rozměry a rozvíjí se v souladu se světovými trendy. Sekce školního poradenství proto nabídne přednášky a workshopy ze všech koutů i zákoutí školního poradenství. Představí příklady dobré praxe, pozoruhodné výzkumné studie zaměřené do poradenské oblasti, efektivní a vědecky prověřené metody práce, ucelené intervenční a poradenské programy i diagnostického nástroje, které mohou poradenství obohatit a dále rozvíjet. Mezi přednášejícími očekáváme zástupce školních poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení i mnohých nestátních poradenských institucí, které se zabývají školstvím.

4) Inspirace do výuky

Inspirace do výuky není nikdy dost a je opravdu z čeho vybírat. Začneme aktuálním stavem revizí RVP. Dozvíte se, jak se učí učitelé aneb povídání o profesních učících se skupinách, objasníme si význam záhadné zkratky RRRR a vyzkoušíme si výuku moderních dějin zážitkovou formou. Představíme, jak učit nově projektově a jak zařadit do výuky téma finanční gramotnosti. Také proč a jak vyrazit do světa na zkušenou a jak souvisí světlo s kognitivním výkonem a vitalitou. Program této sekce má na starosti šéfredaktorka Naďa Eretová.

5) Předškolní vzdělávání

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Titul slavné knihy povídek trefně vystihuje význam předškolního vzdělávání, proto je zcela pochopitelné, že mu věnujeme jednu celou samostatnou sekci. Příspěvky praktické i teoretické s přesahem do praxe, témata aktuální i ta, která řešíme stále. Třeba jak řešit konflikty ve třídě a jak jim předcházet. Chybět nebude ani pohled optikou paragrafů. Co si mohou dovolit rodiče a co paní učitelky? Popovídat si přijde i dětský psycholog Václav Mertin. Zodpovědnost za tuto sekci vzala na svá bedraMarie Najmonová z katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

6) Kdo nese odpovědnost za vzdělávání?

Program této sekce je zatím „ve výstavbě“ a souvisí s tím, co se chystá. Součástí budou panelové diskuse, prezentace dat a analýz, o které se návrhy změn opírají. Budeme diskutovat o délce povinné školní docházky i o konkrétním návrhu, jak by bylo možné nastavit spoluodpovědnost za kvalitu vzdělávání nikoli v jednotlivých školách, ale v celé skupině mateřských a základních škol na správním území obce s rozšířenou působností. Odpovědnost za tuto sekci na sebe vzal Miroslav Hřebecký, programový ředitel Eduin, autor Auditu vzdělávacího systému.


Sestavte si program přednášek vašim preferencím na míru!

V ceně je zahrnuto

 • občerstvení 
 • kurzovné
 • podkladové materiály
 • certifikát ze školení - elektronicky po konferenci

Partneři


   

 

Odborní partneři

 

  

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně obchod@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Související produkty

Žádné související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.